2022-02-22T14:19:55+01:00

Klintholm I/S

Fra losseplads til etablering af naturkorridorer og øgning af artsrigdom

2022-02-23T09:31:30+01:00
punktvis skybrudsløsning

Punktvïs

Innovativ blå-grøn skybrudsløsning til Frederiksberg Kommune

2022-06-21T14:24:51+02:00
skoleparken ballerup biodiversitet

Skoleparken

Helhedsplan for nedrenovering af bevaringsværdigt boligområde

I vores forståelse af god landskabsarkitektur medtænker vi altid projektøkonomi, bæredygtighed og holdbare løsninger. Enkelt og helstøbt design er integreret med materialer vi kender og som har lang levetid. Dertil bruger vi hovedsageligt botanisk materiale som vores vigtigste element og vælger robuste planter, der tilgodeser vedligeholdelse og funktionalitet.

Som landskabsarkitekter er vi en samlende enhed, der udvikler projekter sammen med mange forskellige interessenter og professionelle faggrupper, og vi er vant til at håndtere mange forhold i et tværfagligt samarbejde. Vi er specialister i at forbinde tråde, ønsker og krav i vores søgen på den bedste løsning, der samtidig giver mest mulig samfundsmæssig værdi. Med indsigt og forståelse for samarbejdet og de konstruktive processer, bliver projekterne en succes. Vi arbejder sammen med de dygtigste arkitekter og ingeniører, og tror på stærke relationer og gensidig tillid.

Ovenfor finder du et udpluk af vores referencer gennem de sidste 25 år.

I vores forståelse af god landskabsarkitektur medtænker vi altid projektøkonomi, bæredygtighed og holdbare løsninger. Enkelt og helstøbt design er integreret med materialer vi kender og som har lang levetid. Dertil bruger vi hovedsageligt botanisk materiale som vores vigtigste element og vælger robuste planter, der tilgodeser vedligeholdelse og funktionalitet.

Som landskabsarkitekter er vi en samlende enhed, der udvikler projekter sammen med mange forskellige interessenter og professionelle faggrupper, og vi er vant til at håndtere mange forhold i et tværfagligt samarbejde. Vi er specialister i at forbinde tråde, ønsker og krav i vores søgen på den bedste løsning, der samtidig giver mest mulig samfundsmæssig værdi. Med indsigt og forståelse for samarbejdet og de konstruktive processer, bliver projekterne en succes. Vi arbejder sammen med de dygtigste arkitekter og ingeniører, og tror på stærke relationer og gensidig tillid.

Ovenfor finder du et udpluk af vores referencer gennem de sidste 25 år.