sadolin have grønt gårdrum

Sadolin Have

Et grønt uderum med rå og industriel karakter

Sted København S   Bygherre Byggeselskabet Mogens de Linde   Status 2017-2019
Arkitekter Vilhelm Lauritzen   Ingeniør Jens-Peter Madsen ApS – Rådgivende Ingeniører
Ydelser Skitseprojekt, projektering, fagtilsyn

Sted København S
Bygherre Byggeselskabet Mogens de Linde
Status 2017-2019
Arkitekter Vilhelm Lauritzen
Ingeniør Jens-Peter Madsen ApS – Rådgivende Ingeniører
Ydelser Skitseprojekt, projektering, fagtilsyn

sadolin have grønt gårdrum

De nye uderum til Sadolin Have er udformet med udgangspunkt og inspiration i om­rådets rå og industrielle karakter.
Stedets ånd understreges i materiale og plantevalg, der komplimenterer området og bygningernes arkitektur.

Uderummene er designet med fokus på driftsvenlige og robuste materialer, der er rå og har smuk patina.
Her anvendes granit, beton og stål som bærende elementer i den landskabelige bearbejdning af byrum, haveanlæg og gårdrum.

Beplantningen udformes med fokus på stor frodighed, blomster, frøstande, høstfarver og variation i takt med årstidernes skiften. Beplantningen komplimenterer materialevalget og skaber en levende og grøn bebyggelse, der forandrer sig hen over året.

sadolin have gårdrum

Byrum – Materialer og stemning

Det centrale byrum er udformet med udgangspunkt i områdets industrielle karakter, som et samlende fælles byrum og mødested i kvarteret. Pladsen er tænkt som en robust grøn oase med plads til ophold, leg og uformelle arrangementer for beboerne.

Materialer som granit, beton og stål er bærende for pladsens udtryk i samspil med en beplantning af træer, buske, græsser og bunddækkende planter.

Centralt på pladsen er anlagt et hævet plantebed med stålkanter i siddehøjde. På stålet er der etableret siddeflader i træ, der indbyder til ophold i byrummet. Stålkanterne, der med tiden vil opnå en smuk patina, harmonerer med det omgivende område, hvorfor det har været naturligt at arbejde med dette materiale.

Belysningen udgøres af en central mast med spots, der kaster lys ned gennem trækronerne og skaber smukke mønstre og skyggevirkninger på belægningen. I kanten af rummet anvendes der pullertbelysning og parklamper i et enkelt design, der passer til bebyggelsen.

Fra pladsen er der fuld tilgængelighed til Karré A og Blok B, samt adgang til den centrale miljøstation med fuldt nedgravede affaldscontainere. Den centrale grønne ø er placeret så den visuelt lukker af for færdsel, der kommer fra Oldenborggade, samtidig med at den danner et større, og roligt rum mod øst, væk fra den daglige biltrafik.

byrummet sadolin have
byrummet sadolin have

Byrum – Materialer og stemning

Det centrale byrum er udformet med udgangspunkt i områdets industrielle karakter, som et samlende fælles byrum og mødested i kvarteret. Pladsen er tænkt som en robust grøn oase med plads til ophold, leg og uformelle arrangementer for beboerne.

Materialer som granit, beton og stål er bærende for pladsens udtryk i samspil med en beplantning af træer, buske, græsser og bunddækkende planter.

Centralt på pladsen er anlagt et hævet plantebed med stålkanter i siddehøjde. På stålet er der etableret siddeflader i træ, der indbyder til ophold i byrummet. Stålkanterne, der med tiden vil opnå en smuk patina, harmonerer med det omgivende område, hvorfor det har været naturligt at arbejde med dette materiale.

Belysningen udgøres af en central mast med spots, der kaster lys ned gennem trækronerne og skaber smukke mønstre og skyggevirkninger på belægningen. I kanten af rummet anvendes der pullertbelysning og parklamper i et enkelt design, der passer til bebyggelsen.

Fra pladsen er der fuld tilgængelighed til Karré A og Blok B, samt adgang til den centrale miljøstation med fuldt nedgravede affaldscontainere. Den centrale grønne ø er placeret så den visuelt lukker af for færdsel, der kommer fra Oldenborggade, samtidig med at den danner et større, og roligt rum mod øst, væk fra den daglige biltrafik.

Karré A

I det fælles gårdrum i Karré A er der skabt et grønt og inviterende haveanlæg for alle. Gårdrummet følger den industrielle og rå karakter fra byrummet. Som i byrummet er de gennemgående elementer også her beton, stål og beplantning. Gårdrummet er indrettet med en belægning af betonbelægningssten udlagt i store indrammede felter. I midten af gården er der etableret en række hævede plantebede i stål omkring et fælles opholds- og legeareal i grus.

I de hævede plantebede ses en beplantning af små flerstammede træer, mindre stambuske, græsser og bunddækkende planter. Langs kanten er der ligeledes her etableret siddeflader i træ. Langs kanten af gårdrummet afgrænses de private haver med plantekasser i stål og med espalier og klatreplanter. Klatreplanterne løber op langs facaden og trækker det grønne op i højden. Foran haverne løber en fælles gangsti, der forbinder opgange, cykel-p m.m. Omkring karréen er der etableret grønne kantzoner med beplantning i stil med gårdrummet, der lægger sig som et grønt slør omkring bebyggelsen. Adgang til gårdrummet sker ad den fuldt tilgængelige rampe fra byrummet.

Belysningen er ved Karré A er kombination af vægbelysning ved opgangene og lav pullertbelysning i bedene som betoner de grønne elementer.

gårdrum karre a sadolin have
gårdrum sadolinhave blok b

Blok B – materialer og stemning

Omkring Blok B er der etableret en grøn kantzone mod vest og en frodig have mod øst. De grønne uderum mod øst og vest indrammer Blok B mod Meklenborggade og nabobebyggelsen. Den grønne ramme er uformel og leder på enkel vis gående direkte mod det fælles byrum.

Langs Meklenborggade er der etableret københavnerfortov og et langstrakt plantebed med stålkanter, der skaber sammenhæng med de øvrige uderum. Plantebedet danner en grøn kantzone, der fungerer som buffer mod de hævede stuelejligheder. I bedet er der plantet prydgræsser, bunddækkende stauder, flerstammede buske og små træer som i byrummet.

På havesiden er der etableret terrasser i betonsten, med adgang til stuelejlighederne via en lille trappe. Det slanke haverum langs terrasserne er tilplantet med græs, træer, flerstam­mede buske og bunddække. Plantevalget domineres af arter, der giver et mere klassisk haveudtryk end i resten af bebyggelsen.

Belysning er etableret som en kombination af væg- og pullertbelysning.

Flere projekter