Om OpDrift 

Med OpDrift bringer vi naturens langsigtede perspektiv ind i arkitekturen

opdrift rådgivning om grøn udvikling og drift
christianiaområdets voldanlæg

OpDrift er vores afdeling for Grøn udvikling og Drift. Her arbejder vi målrettet på at sikre de grønne områders værdier og kvaliteter ved at rådgive om pleje og videreudvikling gennem drift.

Det gør vi, fordi vores anlæg er for gode til at lade forfalde! Derudover mener vi helt grundlæggende, at det er ressourcespild ikke at passe på de værdier, der lægges i nyanlæg eller de værdier, som allerede findes i de ældre anlæg.

Med vores rådgivning om hensigtsmæssigt vedligehold og fortsat udvikling holdes udearealerne attraktive og aktuelle i mange år frem.

Læs præsentationen af OpDrift hos Danske Landskabsarkitekter

”Vi afleverer ikke et færdigt produkt – vi starter en udvikling”

I plejen og driften holder vi fast, værner, formidler, tilpasser, tænker langsigtes og passer på økonomien.

Som landskabsarkitekter arbejder vi kontekstbaseret med æstetik, funktion og natur. Det gør vi også, når vi arbejder med drift.

I samspil med driften bruger vi vores landskabsarkitektoniske faglighed og mangeårige erfaring med grøn driftsstyring til at give nye anlæg den bedste start. Vi sætter rammerne for en hensigtsmæssig drift, og sikrer en værdifuld videreudvikling af arealerne, når behovene ændrer sig, eller når ydre påvirkninger spiller forstyrrende ind.

”Der findes ikke landskabsarkitektur, der er vedligeholdelsesfri”

… og derfor er det essentielt, at de driftsansvarlige får den nødvendige rådgivning, sparring eller redskaber til en enklere styring af den grønne drift.

Rådgivningen tager udgangspunkt i jeres aktuelle udfordringer og behov og tilbydes enten i abonnementsform eller efter aftale på mere traditionel vis.

Læs mere om vores ekspertise indenfor Drift & Pleje

pleje og drift ørwestaden

Eksempler på ydelser inden for driftsplanlægning Beplantningsstrategier / Beplantningsudvikling mod større biodiversitet / Driftsbeskrivelser / Driftsbudget / Drifts- og vedligeholdelsesplaner / Driftsudbud / Virksomhedsoverdragelse i forbindelse med udlicitering af drift / Helhedsplaner / Plejeplaner / Renoveringsplaner / Udviklingsplaner

Eksempler på ydelser i forbindelse med tilsyn og driftsstyring Beplantningsudvikling mod større biodiversitet / Driftsabonnement / Driftsstyring / Driftstilsyn / Driftsøkonomi / Faglig sparring / Formidling og brugerinddragelse / Renoveringsplaner

OpDrift-ABONNEMENT OpDrift-abonnementet tilpasses aktuelle behov, men indeholder typisk 2-4 årlige møder. Møderne vil oftest gennemføres som fælles markvandringer, hvor vi sammen med de driftsansvarlige følger op på driftens udfordringer og tilpasningsbehov.

Læs mere om OpDrift-abonnement