Opland projekt Ny Retspsykiatri Roskilde

OPLAND udvikler landskaber med fokus på fællesskaber, biodiversitet, klima, kultur, landskab, drift & pleje

OPLAND udvikler landskaber
med fokus på fællesskaber,
biodiversitet, klima, kultur,
landskab, drift & pleje

OPLAND udvikler landskaber med fokus på fællesskaber, biodiversitet, klima, kultur, landskab, drift & pleje

Opland projekt Ny retspsykiatri Roskilde

OPLAND udvikler landskaber
med fokus på fællesskaber, biodiversitet, klima, kultur, landskab, drift & pleje

Hos OPLAND lægger vi vægt på, at vores projekter, i en fin balance til den nutidige kontekst, fortæller om det sted og den historie, de er en del af. Vores tilgang er ydmyg – kulturarven er en fælles forpligtigelse.

Hos OPLAND lægger vi vægt på, at vores projekter, i en fin balance til den nutidige kontekst, fortæller om det sted og den historie, de er en del af. Vores tilgang er ydmyg – kulturarven er en fælles forpligtigelse.

Bryggernes plads Fællesskaber Opland Landskabsarkitekter

OPLAND skaber frodige rammer for mennesker og fællesskaber i samspil med natur, klima og kultur.

Bryggernes Plads
Bryggernes Plads Carlsberg Byen

OPLAND skaber frodige rammer for mennesker og fællesskaber i samspil med natur, klima og kultur.

Grønningen Ørestad Nord

PROJEKT /Grønningen, Ørestad Nord

Landskabsarkitekturen er vores redskab, der bidrager til at løse og regulere nutidens klimaforandringer, og det er nødvendigt, at vi indtænker regnvandshåndtering i vores projekter.

Biodiversiteten er grundlæggende udgangspunktet for alt hvad vi laver, fordi den relaterer sig til den æstetiske naturfølelse i kraft af sanselighed, frodighed, forskellige udtryk og mangfoldigheden af arter.