OpDrift ABONNEMENT 

Hvilke ydelser er indeholdt i et
OpDrift-ABONNEMENT?

opland ørestad nord biodiversitet

OpDrift-ABONNEMENTET tilpasses aktuelle behov, men indeholder typisk 2-4 årlige møder med en fast kontaktperson fra OpDrift. Møderne vil oftest gennemføres som fælles markvandringer à ca. 2 timers varighed, hvor vi sammen med driftsherre og/eller driftspersonale følger op på driftens udfordringer og tilpasningsbehov.

Efter hvert møde udarbejdes referat, som bruges som afsæt for næste møde for at sikre kontinuiteten i arbejdet. Møderne lægges i kalenderen som faste tilbagevendende aftaler.

I forbindelse med opstart finder vi sammen den bedste abonnementsløsning for jer. Undervejs er det altid muligt at tilkøbe f.eks. ekstra møder og supplerende teknisk rådgivning.

Hvorfor et OpDrift abonnement?
Kontinuitet og historik er vigtige faktorer i driften af et grønt anlæg. Med et OpDrift-ABONNEMENT holder vi styr på begge dele – også når nøglepersoner i bestyrelse og det grønne udvalg skifter. Når et beplantningsprojekt er anlagt er det først lige begyndt. Det er i driften at det står sin prøve, og det er med målrettet pleje at investeringen sikres –  Det er bæredygtighed.

Med et driftsabonnement fastholdes fokus på både det løbende vedligehold, der sikrer status quo, men også det oprettende, udviklende og langsigtede vedligehold, som på flere måder er med til at sikre områdets aktualitet og værdi.

Vi kender til driftsbudgetter og fordelen ved at vide, hvad man har af udgifter. Derfor faktureres OpDrift-ABONNEMENTET kvartalsvist i faste rater. Supplerende rådgivning tilbydes til faste favorable timepriser.

For mere information omkring OpDrift kontakt:
Landskabsarkitekt Peter Juhl
pj@opland.eu
+4520443212.

Læs mere om OpDrift
Læs mere om vores ekspertise indenfor Drift & Pleje