OM OPLAND

Rum for mennesker, plads til natur

OPLAND skaber levende rammer for mennesker, der gør vores omgivelser grønnere og smukkere ved kombinationen af natur, klima og fællesskab. Gennem landskabsarkitekturen skaber vi rum for menneskers trivsel i landskaber og byer på et fundament bygget på naturvidenskab – og alt det naturen tilbyder.

Vores tilgang til arkitekturen har rødder, der fører tilbage til 1997 og er forankret i en velnæret grobund af ekspertise og innovation, der sikrer æstetiske løsninger og vedvarende værdi for kunder, brugere og samfund.

OPLAND har en lang række vellykkede projekter bag sig inden for landskab og byrum. Gennem årene har vi specialiseret vores faglighed indenfor seks kerneydelser: Fællesskaber, Biodiversitet, Klima, Kultur, Drift & Pleje og Landskab.

Holistisk tilgang til faget

Vi skaber landskabsarkitektur baseret på et helhedsorienteret og holistisk design, der imødekommer ønsket om både social, miljømæssig og økonomisk værdiskabelse. Grundstenene i vores virke og den holistiske tilgang er derfor fundamental for alle projekter fra planlægning til mindste detalje.

OPLAND fokuserer på at få identitet og kvalitet til at vokse ud af hvert enkelt sted i et lokalt og kulturelt forankret greb. Den arkitektoniske udformning tager derfor sit afsæt i stedets egen karakter, kvaliteter og potentiale.

Til det arbejder vi med naturens materialer og processer som vores fineste grundlag og sammenhængskraft. Fælles for vores projekter er, at de gerne må udvikle sig over tid, afspejle stedet samt højne livskvaliteten for de mennesker, der bruger det. Steder, der giver plads til udfoldelse, interaktion og trivsel, og hvor det er meningsfuldt at opholde sig.

Robuste landskaber

I vores forståelse af god landskabsarkitektur medtænker vi projektøkonomi, bæredygtighed og holdbare løsninger. Enkelt og helstøbt design er integreret med materialer vi kender og har lang levetid. Dertil bruger vi hovedsageligt botanisk materiale som vores vigtigste element, og vælger robuste planter, der tilgodeser vedligeholdelse og funktionalitet.

Vi udarbejder løbende metoder, der optimerer de værdier vi skaber for brugere, bygherrer og samfund. Denne tilgang synliggør og dokumenterer projektets grad af bæredygtighed, totaløkonomi og levetid. Vores fokus på værdiskabelse falder i naturlig forlængelse af vores bevågenhed på FN’s Verdensmål, fremtidens klima samt bevaring og udvikling af biodiversitet.

Sådan samarbejder vi

Som landskabsarkitekter er vi en samlende enhed, der udvikler projekter sammen med forskellige interessenter og professionelle faggrupper, og vi er vant til at håndtere mange forhold i et tværfagligt samarbejde.

Vi er specialister i at forbinde tråde, ønsker og krav i vores søgen på den bedste løsning, der samtidig giver mest mulig samfundsmæssig værdi. Med indsigt og forståelse for samarbejdet og de konstruktive processer, bliver projekterne en succes. Vi arbejder sammen med de dygtigste arkitekter og ingeniører, og tror på stærke relationer og gensidig tillid.

PROFIL

OPLAND rådgiver indenfor planlægning, projektering, pleje- og driftsplanlægning samt  bygherrerådgivning. Tegnestuen er blandt landets førende indenfor viden om planter, vækstforhold, anlægsteknik, regnvandshåndtering og terrænarbejder.

Vi indgår i professionelle samarbejder med bygherrer og samarbejdspartnere med fokus på at udarbejde løsninger af høj kvalitet, der skaber værdi for bygherrer og brugere.

OPLAND er etableret i 1997 af direktør Peter Juhl.  Lars Alva-Jørgensen indtrådte som partner i 2014.

Både personligt og fagligt er vi drevet af en dyb fascination og respekt for naturens elementer, materialer og rumligheder som udgangspunkt for at skabe enkel og klassisk landskabsarkitektur. Hos OPLAND kombinerer vi vores samlede erfaringer og kompetencer i en fælles ambition om at skabe smukke, funktionelle og robuste rammer for menneskers hverdagsliv.

Vi har et stærkt team af medarbejdere med en solid faglig baggrund og med kompetencer og erfaringer, der komplementerer hinanden.

Vi understøtter en positiv, anerkendende arbejdskultur med fokus på at være en attraktiv arbejdsplads. Vores medarbejdere efteruddannes løbende via deltagelse i kurser, konferencer, studieture, mv., ligesom vi arbejder med faste strukturer for at sikre udveksling af viden og erfaringer.

OPLAND er medlem af Danske Arkitektvirksomheder og tegnestuens rådgivning udføres i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i Danske Arkitektvirksomheders love og vedtægter.

Kvalitetssikring er en integreret del af vores processer og koordineres efter Danske Arks kvalitetsledelseshåndbog.

Tegnestuen har opnået stor anerkendelse for sine stærke kompetencer indenfor landskabsarkitektfagets kerneområder og har i dag en lang række faste kunder og samarbejdspartnere.

 • Forsikring

  Professionel ansvarsforsikring er tegnet gennem Danske Ark hos HDI Danmark.
  Police nr.: DANSKE ARK PI – 210092

  Dækningsomfang:
  Personskade: kr. 25 mio.
  Tingskade: kr. 5 mio.
  Ophørsdækning: 5 år
  Selvrisiko: kr. 25.000

  Projektansvarsforsikring tegnes afhængigt af projektets karakter.

 • Bank

  Nordea

 • Bogholderi

  Hallerup Net, E-regnskab

 • Revisor

  Karsten Andersen

 • Medlemsskaber

  OPLAND er medlem af Danske Landskabsarkitekter og Danske Arkitektvirksomheder

 • CVR-nr.
  27 93 05 81