Vi inspirerer gennem natur

OPLAND er etableret i 1997 af landskabsarkitekt MDL og direktør Peter Juhl. Landskabsarkitekt MDL Lars Alva-Jørgensen indtrådte som partner i 2014.

Opland’s formål er ‘at inspirere gennem natur’ og det gør vi gennem rådgivning indenfor planlægning, projektering, drift- og pleje samt bygherrerådgivning indenfor landskabsarkitektur. Tegnestuen er blandt landets førende indenfor viden om planter, vækstforhold, anlægsteknik, regnvandshåndtering og terrænarbejder.

I vores professionelle samarbejder, har vi – sammen med bygherrer og samarbejdspartnere – altid fokus på at udarbejde løsninger af høj kvalitet, der skaber værdi for bygherrer og brugere.

Både personligt og fagligt er vi drevet af en dyb fascination og respekt for naturens elementer, materialer og rumligheder og herigennem skabe enkel og klassisk landskabsarkitektur. Hos OPLAND kombinerer vi vores samlede erfaringer og kompetencer i en fælles ambition om at skabe smukke, funktionelle og robuste rammer for menneskers hverdagsliv.

Vi understøtter en positiv, anerkendende arbejdskultur med fokus på at være en attraktiv arbejdsplads. Vores medarbejdere efteruddannes løbende via deltagelse i kurser, konferencer, studieture, mv., ligesom vi arbejder med faste strukturer for kontinuerligt at sikre udveksling af viden og erfaringer.

Rum for mennesker, plads til natur

OPLAND skaber levende rammer for mennesker, der gør vores omgivelser grønnere og smukkere ved kombinationen af natur, klima og fællesskab. Gennem landskabsarkitekturen skaber vi rum for menneskers trivsel i landskaber og byer på et fundament bygget på naturvidenskab – og alt det naturen tilbyder.

Vores tilgang til arkitekturen er forankret i en velnæret grobund af ekspertise og innovation, der sikrer æstetiske løsninger og vedvarende værdi for kunder, brugere og samfund.

OPLAND skaber ambitiøse og inspirerende projekter indenfor landskab og byrum. Gennem årene har vi specialiseret vores faglighed indenfor seks kerneydelser:

Holistisk tilgang til faget

Vi skaber landskabsarkitektur baseret på et helhedsorienteret og holistisk design, der imødekommer ønsket om både social, miljømæssig og økonomisk værdiskabelse. Grundstenene i vores virke og den holistiske tilgang er derfor fundamentale for alle projekter fra overordnet planlægning til mindste detalje.

OPLAND fokuserer på at få identitet og kvalitet til at vokse ud af hvert enkelt sted i et lokalt og kulturelt forankret greb. Den arkitektoniske udformning tager derfor sit afsæt i stedets egen karakter, kvaliteter og potentiale.

Til det arbejder vi med naturens materialer og processer som vores fineste grundlag og sammenhængskraft. Fælles for vores projekter er, at de gerne må udvikle sig over tid, afspejle stedet samt højne livskvaliteten for de mennesker, der bruger det. Steder, der giver plads til udfoldelse, interaktion og trivsel, og hvor det er meningsfuldt at opholde sig.

Robuste landskaber og fokus på fremtiden

I vores forståelse af god landskabsarkitektur medtænker vi altid projektøkonomi, bæredygtighed og holdbare løsninger. Enkelt og helstøbt design er integreret med materialer vi kender og som har lang levetid. Dertil bruger vi hovedsageligt botanisk materiale som vores vigtigste element og vælger robuste planter, der tilgodeser vedligeholdelse og funktionalitet.

For os handler robuste landskaber i høj grad om allerede i designfasen at indtænke drift og videre udvikling og dermed sikre os, at de grundlæggende æstetiske tanker er holdbare og bæredygtige på den lange bane.

Vores afdeling OpDrift – Grøn Udvikling & Drift er specialisterne på dette område og er hver gang med til at understøtte projekternes grundlæggende idéer og værdier med fokus på den rigtige drift og pleje.

Vi udarbejder løbende metoder, der optimerer de værdier vi skaber for brugere, bygherrer og samfund. Denne tilgang synliggør og dokumenterer projektets grad af bæredygtighed, totaløkonomi og levetid. Vores fokus på værdiskabelse falder i naturlig forlængelse af vores bevågenhed på FN’s Verdensmål, fremtidens klima samt bevaring og udvikling af biodiversitet.

Sådan samarbejder vi

Som landskabsarkitekter er vi en samlende enhed, der udvikler projekter sammen med mange forskellige interessenter og professionelle faggrupper, og vi er vant til at håndtere mange forhold i et tværfagligt samarbejde.

Vi er specialister i at forbinde tråde, ønsker og krav i vores søgen på den bedste løsning, der samtidig giver mest mulig samfundsmæssig værdi. Med indsigt og forståelse for samarbejdet og de konstruktive processer, bliver projekterne en succes. Vi arbejder sammen med de dygtigste arkitekter og ingeniører, og tror på stærke relationer og gensidig tillid.