OM OPLAND

Rum for mennesker og plads til natur

OPLAND er en erfaren tegnestue, som tilbyder arkitektrådgivning om byrum, landskaber, beplantning, drift og pleje.

Vi skaber enkle, frodige og bæredygtige landskaber med afsæt i den nordiske designtradition og naturens elementer, materialer og rumligheder. Med respekt for naturgrundlaget og naturens processer skaber vi sanselige, funktionelle og robuste rammer for menneskers hverdagsliv.

Vi stræber efter at udfordre og udvide forståelsen af naturens betydning for vores fysiske miljø. Det gør vi gennem vores daglige arbejde med innovative og æstetiske løsninger på klimamæssige, miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer.

Vores motivation udspringer af et indgående ønske om at skabe fysiske rammer, som er attraktive, inspirerende og vedkommende og som gør en forskel. Også for fremtiden.

Realistiske æstetikere

Vi tager udgangspunkt i stedet. Vi stræber efter at skabe markante forandringer med afsæt i de eksisterende kvaliteter og skaber kun nyt, hvor det er nødvendigt. Kreativitet er for os, at skabe mest mulig værdi inden for opgavens økonomiske, funktionelle og fysiske rammer.

Vores projekter forener et stærkt æstetisk greb med gennemprøvede praktiske og anlægstekniske løsninger. Med indgående viden om planter, vækstforhold og materialer og med solid erfaring med projekter fra konceptudvikling til anlæg og drift ved vi, hvilke løsninger der holder.

Professionelle samarbejder som fundament for unikke resultater

Vi er ansvarsfulde og ambitiøse. Både hvad angår projektet og processen. Vi arbejder sammen med bygherrer, arkitekter, ingeniører og andre professionelle faggrupper med det mål, at levere et unikt resultat hver gang.

Vi indgår i faglige samarbejder baseret på gensidig tillid, klare aftaler og klar kommunikation som fundamentet for at skabe helstøbte og forankrede løsninger. Alle samarbejder starter derfor med at sikre en fælles afklaring med bygherre og samarbejdspartnere af opgavens omfang og indhold, milepæle og deadlines, så vi i processen kan fokusere på det, vi er bedst til.

Robuste koncepter er afsæt for vores kreative proces

Vi tror på den gode fortælling som fundamentet for `det gode projekt´, der for os er både designmæssigt robust og lokalt forankret.

Med afsæt i vores læsning og forståelse af det konkrete sted, programmet og brugernes ønsker udvikler vi stærke koncepter for vores overordnede tilgang til projektet. På den måde får vi tidligt i processen defineret de overordnede rammer for den kreative proces. Det giver mål og retning for de efterfølgende beslutninger, så vi gennem hele processen kan fastholde både de grundliggende værdier og kvaliteter i hovedgrebet.

Vi arbejder vidensbaseret

Det kræver indgående viden om planter, vækstforhold, materialer, belægninger, anlægsteknik, regnvandshåndtering, driftsteknikker, mv., at sikre sunde og robuste anlæg. Derfor samarbejder vi med forsknings- og uddannelsesinstitutioner om at udvikle nye teknikker og produkter og holder os opdateret med den seneste viden.

Vi træffer kvalificerede valg baseret på faglig viden, erfaring og solide kompetencer indenfor landskabsdesign, planteanvendelse, materialekendskab, drift og anlægsteknik. Vi fokuserer på at dele vores viden både internt på tegnestuen og med kunder og samarbejdspartnere. På den måde får vi en fælles forståelse af, hvordan vi opnår de bedste løsninger.

Vi bruger intuitionen

Vi bruger vores intuitive læsning og forståelse af stedet som en væsentlig faktor på lige fod med indledende fysiske og rumlige analyser. Det betyder, at vi arbejder med det enkelte sted både ud fra den fysiske, sociale, kulturelle og historiske sammenhæng, de er en del af og ud fra de mere udefinerbare, sanselige karakteristika, der tilsammen udgør stedets ånd.

PROFIL

OPLAND rådgiver indenfor planlægning, projektering, pleje- og driftsplanlægning samt  bygherrerådgivning. Tegnestuen er blandt landets førende indenfor viden om planter, vækstforhold, anlægsteknik, regnvandshåndtering og terrænarbejder.

Vi indgår i professionelle samarbejder med bygherrer og samarbejdspartnere med fokus på at udarbejde løsninger af høj kvalitet, der skaber værdi for bygherrer og brugere.

OPLAND er etableret i 1997 af direktør Peter Juhl.  Lars Alva-Jørgensen indtrådte som partner i 2014.

Både personligt og fagligt er vi drevet af en dyb fascination og respekt for naturens elementer, materialer og rumligheder som udgangspunkt for at skabe enkel og klassisk landskabsarkitektur. Hos OPLAND kombinerer vi vores samlede erfaringer og kompetencer i en fælles ambition om at skabe smukke, funktionelle og robuste rammer for menneskers hverdagsliv.

Vi har et stærkt team af medarbejdere med en solid faglig baggrund og med kompetencer og erfaringer, der komplementerer hinanden.

Vi understøtter en positiv, anerkendende arbejdskultur med fokus på at være en attraktiv arbejdsplads. Vores medarbejdere efteruddannes løbende via deltagelse i kurser, konferencer, studieture, mv., ligesom vi arbejder med faste strukturer for at sikre udveksling af viden og erfaringer.

OPLAND er medlem af Danske Arkitektvirksomheder og tegnestuens rådgivning udføres i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i Danske Arkitektvirksomheders love og vedtægter.

Kvalitetssikring er en integreret del af vores processer og koordineres efter Danske Arks kvalitetsledelseshåndbog.

Tegnestuen har opnået stor anerkendelse for sine stærke kompetencer indenfor landskabsarkitektfagets kerneområder og har i dag en lang række faste kunder og samarbejdspartnere.

 • Forsikring

  Professionel ansvarsforsikring er tegnet gennem Danske Ark hos HDI Danmark.
  Police nr.: DANSKE ARK PI – 210092

  Dækningsomfang:
  Personskade: kr. 25 mio.
  Tingskade: kr. 5 mio.
  Ophørsdækning: 5 år
  Selvrisiko: kr. 25.000

  Projektansvarsforsikring tegnes afhængigt af projektets karakter.

 • Bank

  Nordea

 • Bogholderi

  Hallerup Net, E-regnskab

 • Revisor

  Karsten Andersen

 • Medlemsskaber

  OPLAND er medlem af Danske Landskabsarkitekter og Danske Arkitektvirksomheder