kammas-have-header

Kamma’s Have

Genskabelse af den gamle guldalderhave i Carlsberg Byen

Sted København V   Bygherre Carlsberg Byen P/S
Arkitekt C.F. Møller   Entreprenør NCC
Status  udført 2020-2021   Ingeniør Niras
Ydelser Totalrådgivning landskab

Sted København V
Bygherre Carlsberg Byen P/S
Arkitekt C.F. Møller
Entreprenør NCC
Status  udført 2020-2021
Ingeniør Niras
Ydelser Totalrådgivning landskab

kammashave-stier

Kammas Have støder op mod bakkehuset, hvor Kamma Rahbek boede og etablerede haven i starten af 1800-tallet. Grundtanken bag ejendommens gård og haverum er den landskabelige have med slyngede stiforløb. Her finder øjet ro, og beboerne kan følge årstidernes skiften i beplantningen.

Kammas Have er et af Carlsberg Byens største, grønne områder beliggende i den nye bydels nordlige ende på grænsen til Frederiksberg. Haven er omgivet af både historiske og nye bygninger – bl.a. Fristrup Hus og Tuxens Tårn. Den oprindelige Kammas Have er blevet forlænget med grusbelagte parkstier og artsrig beplantning, som fører videre ind i de omgivende bygningers gårdrum.

kammashave-stier

Kammas Have formes som et grønt, rekreativt parkrum, med offentlig passage igennem gården fra hhv. byrummet Bag Elefanterne og Thorvald Bindesbøls Plads. Udformet som en landskabelig romantisk park med smukke gamle træer slyngede stier og opholdspladser, vil den være Bag Elefanternes grønne hjerte. Brygger Jacobsens interesse og sans for havekunst går igen i valg af smukke og varierede træ- og buskarter.

Belægningerne er som i den klassiske havekunst gennemgående med granit og grus, som danner en rolig og anvendelig overflade imellem de detaljerede bygningsfacader. Langs byrummet, på hver side af gennemkørselsstrækningen, er der indlagt parkeringsforhold.

“Elefantstenene, som vi døbte dem, lå dybt begravet i mulden under byrummet Bag Elefanterne. Selvom haven egentlig var tegnet færdigt, var vi ikke i tvivl om, at de skulle indgå som elementer i haven, fordi de i sig selv er tilføjelser til stedets historie. Stenene kommer til at indgå som en reference til romantikken, hvor man ofte havde særlige elementer i form af arkitektur og kunst, der kunne bevæge sindet”

Nivah Samuel Hastrup, Sagsarkitekt

elefantstenene_carlsbergbyen

Lignende projekter