Bag elefanterne

Urbant byrum og sivegade i Carlsberg Byen

Sted København V   Bygherre Carlsberg Byen P/S   Status 2017-2018   Areal 10.000 m2   Ingeniør COWI, Rambøll
Arkitekter Aarstiderne Arkitekter, ARKITEMA, Vandkunsten, Henning Larsen Architects   Entreprenør CG Jensen   Underrådgivere Via Trafik, ÅF Lighting
Ydelser Totalrådgivning – Skitsering, projektering, udbud, projekteringsledelse, fagtilsyn

Sted København V
Bygherre Carlsberg Byen P/S
Status 2017-2018
Areal 10.000 m2
Ingeniør COWI, Rambøll
Arkitekter Aarstiderne Arkitekter, ARKITEMA, Vandkunsten, Henning Larsen Architects
Entreprenør CG Jensen
Underrådgivere Via Trafik, ÅF Lighting
Ydelser Totalrådgivning – Skitsering, projektering, udbud, projekteringsledelse, fagtilsyn

Bag Elefanterne er navnet på pladsen bag ved Bryghuset og den ikoniske indgang, Elefantporten, i Carlsberg Byen.

Byrummet står som et af de mere intime uderum i den nye bydel, og pladsens indretning understreger den industrielle kulturarv, ved oplysning af de gamle stålsiloer, seksløberen, på pladsens midterste del. Bryghuset, Håndværkerbygningen og Det Grå hus er fortsat markante historiske referencer i det nye byrum.

Bag Elefanterne har et markant terrænfald, som understreges af en slynget lege- og opholdsgade og en serie af plateauer og smukke oplyste trappeforløb. Pladsen er overskuelig og sammenhængende, men giver samtidig rum og opholdszoner langs kanterne og på plateauerne. Hvert plateau har sin egen karakter hvor cafeer, butikker, boliger og beplantning skaber liv og bevægelse dagen igennem.

Bag ved Håndværkerbygningen som nu er en børneinstitution, er Kammas Have blevet anlagt. Udformet som en landskabelig romantisk park med smukke gamle træer slyngede grusstier og opholdspladser, vil den være Bag Elefanternes grønne hjerte. Brygger Jacobsens interesse og sans for havekunst går igen i valg af smukke og varierede træ- og buskarter.

Belægningerne er gennemgående som granit, grus og asfalt, og danner en rolig og anvendelig overflade imellem de detaljerede bygningsfacader. Belysningen i hele området er nøje udvalgt og sætter en tryg og behagelig stemning om aftenen, hvor de historiske elementer understreges af en særlig effektfuld belysning.

Lignende projekter