skoleparken ballerup

Skoleparken

Helhedsplan for nedrenovering af bevaringsværdigt boligområde

Sted Gladsaxe   Bygherre Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe   Status 2017 – 2022   Areal Ca. 100.000 m2
Hovedrådgiver Wissenberg   Arkitekt Zeso Architects   Hovedentreprenør MT Højgaard    Ydelser Skitsering, projektering, fagtilsyn

Sted Gladsaxe
Bygherre Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Status 2017 – 2022
Areal Ca. 100.000 m2
Hovedrådgiver Wissenberg
Arkitekt Zeso Architects 
Hovedentreprenør
MT Højgaard
Ydelser Skitsering, projektering, fagtilsyn

skoleparken ballerup

Præmieret og bevaringsværdigt byggeri

Den almene og bevaringsværdige boligbebyggelse Skoleparken i Gladsaxe er i gang med en omfattende nedrenovering over 5 etaper, hvor samtlige 277 boliger og udearealer vil stå klar med moderne standarder i foråret 2022.
Skoleparken er opført i 1953-54, og præmieret og kvalificeret som bevaringsværdigt byggeri. Dette stiller store krav til nedrenoveringsprocessen, hvor kunsten består i at genopføre Skoleparkens boliger og udearealer ud fra tidssvarende energikrav, materialer, tilgængelighed og størrelse, uden at boligbebyggelsen mister sit arkitektoniske særkende og identitet.

Helhedsplan for områdets udearealer

Som led i den omfattende renovering til i alt 410 mio. kr., har OPLAND udarbejdet helhedsplan for fornyelse af boligbebyggelsens udearealer.
Helhedsplanen tager afsæt i Skoleparkens offentlige, kuperede parklandskab. Her bevares strukturen, hvor en bæredygtig strategi for synlig regnvandshåndtering tilføjer udearealerne, nye attraktive uderum med stort naturindhold.

Synlig regnvandshåndtering skaber frodige og rekreative uderum

Regnvand ledes på overfladen til lavninger ved hver boliglænge. Lavningerne integreres i de store arealer med enggræs, der indrammes af stier og rabatter med klippet græs. Arealer til leg, ophold og boldspil indrettes ligeledes med klippet græs. Lavninger ved hver længe er indbyrdes forbundet gennem overløb, der via områdets oprindelige topografi ledes til en større lavning, som tidligere var areal til indvinding af grus. De lokale lavninger kan håndtere op til en 10 års regnhændelse. Den store lavning er tænkt som plan B og kan håndtere mere end en 100-årshændelse.

Samarbejde med beboere omkring dyrkning af udearealer

Den fremtidige dyrkning af udearealerne er udviklet i samarbejde med beboernes haveudvalg. Udvalget har ønsket fuld fokus på biodiversitet og deraf følgende minimering af arealer med klippet græs.
De oprindelige trægrupper bestående primært af fyr og lærk er bevaret og der har i hele anlægsprocessen været fokus på at undgå skader på træerne. I det nye anlæg suppleres der med trægrupper af fyr, lærk og vandgran. De nære havearealer tilføres grupper af frugttræer. Bunddække ved indgange reetableres med nye plante-sammensætninger.

De første etaper er færdig anlagt i løbet af sommeren 2021. Det samlede haveanlæg forventes at stå færdigt i foråret 2023.

skoleparken ballerup biodiversitet
skoleparken ballerup biodiversitet
skoleparken ballerup biodiversitet

Synlig regnvandshåndtering skaber frodige og rekreative uderum

Regnvand ledes på overfladen til lavninger ved hver boliglænge. Lavningerne integreres i de store arealer med enggræs, der indrammes af stier og rabatter med klippet græs. Arealer til leg, ophold og boldspil indrettes ligeledes med klippet græs. Lavninger ved hver længe er indbyrdes forbundet gennem overløb, der via områdets oprindelige topografi ledes til en større lavning, som tidligere var areal til indvinding af grus. De lokale lavninger kan håndtere op til en 10 års regnhændelse. Den store lavning er tænkt som plan B og kan håndtere mere end en 100-årshændelse.

Samarbejde med beboere omkring dyrkning af udearealer

Den fremtidige dyrkning af udearealerne er udviklet i samarbejde med beboernes haveudvalg. Udvalget har ønsket fuld fokus på biodiversitet og deraf følgende minimering af arealer med klippet græs.
De oprindelige trægrupper bestående primært af fyr og lærk er bevaret og der har i hele anlægsprocessen været fokus på at undgå skader på træerne. I det nye anlæg suppleres der med trægrupper af fyr, lærk og vandgran. De nære havearealer tilføres grupper af frugttræer. Bunddække ved indgange reetableres med nye plante-sammensætninger.

De første etaper er færdig anlagt i løbet af sommeren 2021. Det samlede haveanlæg forventes at stå færdigt i foråret 2023.

skoleparken ballerup biodiversitet

Lignende projekter