Projekbeskrivelse

Holmegårdsparken

LAR-løsninger skaber attraktive rammer for plejeboliger

Med afsæt i visionen om at nedtone det institutionsprægede miljø og skabe et område, der giver merværdi både for beboere og nærområdets borgere, er der i Holmegårdsparken skabt en grøn og naturlig ramme for de nye plejeboliger i Gentofte.

Det overordnede koncept søger at udnytte regnvandshåndteringen til at skabe attraktive og varierede udearealer.

lar-loesning-holmegaardsparken

LAR-løsningerne er således baseret på opsamlingen af regnvandet fra tage, lavninger, grøfter og regnbede, der forbindes til en ny sø, som er både det fysiske og rekreative omdrejningspunkt i parken.

Boligerne er inddelt i tre længebebyggelser. Mellem længerne, mod den centrale del af parken, er der dannet halvoffentlige rum, med mere intime haverum i direkte forbindelse med boligerne i stueplan.

lar-loesning-holmegaardsparken

Haverne er beplantet med stauder, urter og mindre træer, som er holdt i en særlig farveskala for hvert af de tre haverum.

Projektet er udarbejdet i forbindelse med en etapedelt nybygning og omdisponering af plejecentret. Området er åbent for alle og fungerer som en integreret del af den omkringliggende by.

Sted Ordrup, Gentofte   Bygherre DSI Holmegårdsparken   Status Anlagt 2015   Areal 22.000 m2
Ydelser Totalrådgivning, herunder projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning   Ingeniør Orbicon
Totalrådgiver Rubow Arkitekter   Totalentreprenør Einar Kornerup A/S