Projekbeskrivelse

HOLMEGÅRDSPARKEN

LAR-løsninger skaber attraktive rammer for plejeboliger

Med afsæt i visionen om at nedtone det institutionsprægede miljø og skabe et område, der giver merværdi både for beboere og nærområdets borgere, er der i Holmegårdsparken skabt en grøn og naturlig ramme for de nye plejeboliger i Gentofte.

Det overordnede koncept søger at udnytte regnvandshåndteringen til at skabe attraktive og varierede udearealer.

LAR-løsningerne er således baseret på opsamlingen af regnvandet fra tage, lavninger, grøfter og regnbede, der forbindes til en ny sø, som er både det fysiske og rekreative omdrejningspunkt i parken.

Boligerne er inddelt i tre længebebyggelser. Mellem længerne, mod den centrale del af parken, dannes halvoffentlige rum, hvor mere intime haverum etableres i direkte forbindelse med boligerne i stueplan.

Haverne beplantes med stauder, urter og mindre træer, som er holdt i en særlig farveskala for hvert af de tre haverum.

Projektet er udarbejdet i forbindelse med en etapedelt nybygning og omdisponering af plejecentret. Området er åbent for alle og fungerer som en integreret del af den omkringliggende by.

STED: Gentofte
BYGHERRE: DSI Holmegårdsparken
TOTALRÅDGIVER: Rubow Arkitekter
LANDSKAB: OPLAND
INGENIØR: Orbicon
TOTALENTREPRENØR: Einar Kornerup A/S
AREAL: 22.000 m2
ANLÆGSSUM: Ca. 10 mio. kr.
ANLAGT: 2015
YDELSER: Totalrådgivning, herunder projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning