Projekbeskrivelse

EGEVÆNGE

Almene boliger i klimavenlige omgivelser

Det almennyttige boligkompleks Egevænge er opført i nærheden af Egedal Station og den nye bydels park og torv. Her dyrkes samspillet mellem by og natur med tagterrasser og en parkhave, der spiller en central rolle i håndteringen af regnvand. Samtidig er der fokus på at sikre et bæredygtigt byggeri, der lever op til fremtidens energikrav.

Egevænges 58 boliger ligger i en fireetagers moderne karrébebyggelse. Under boligerne er der parkeringskælder. Bebyggelsen er opført med varierende etagehøjder, der nedtrappes med fælles tagterrasser mod bydelens bypark: Den Grønne Fletning.

I gårdrummene arbejdes der med to typologier; Byhaven og Parkhaven. Den ene fanger byens præcise linjer, kantede forløb og urbane karakter. Den  anden inviterer landskabet indenfor i et organisk og grønt anlæg med fokus på frodighed, klimaløsninger og håndtering af regnvand.

Begge typologier signalerer på hver sin måde dynamik og enkelhed. De udspænder rummene i en enkel form der indbyder til ophold, møder og bevægelse.

Fra Rådhusstrædet er der adgang via porte til bebyggelsens gårdrum, hvorfra der er adgang til boliger i stueplan. Stueplanen er hævet cirka halvanden meter over gadeniveau.

Boligerne er opført som bæredygtige lavenergiboliger, og er forsynet med et stort solcelleanlæg.

STED: Ølstykke
BYGHERRE: Ølstykke Almennyttige Boligselskab
LANDSKAB: OPLAND
ARKITEKT: Dorte Mandrup Arkitekter a/s
TOTALENTREPRENØR: O. Adsbøll & Sønner a/s
AREAL: 2.500 m2
ANLÆGSSUM: 85 mio. kr.
STATUS: 2014-2016
YDELSE: Totalrådgivning