Albertslund Syd

Bæredygtig renovering af 544 almene boliger

Sted Albertslund Syd   Bygherre Vridsløselille Andelsboligforening, 4 Række og Albertslund Boligselskab, AB Syd, ved BO-VEST
Status 2012-2015   Areal 120.000 m2
Ingeniør Gert Carstensen, Torkil Laursen   Arkitekter Rubow Arkitekter
Hovedentreprenør MT Højgaard  Ydelser Skitsering, projektering, fagtilsyn

Sted Albertslund Syd
Bygherre Vridsløselille Andelsboligforening, 4 Række og Albertslund Boligselskab, AB Syd, ved BO-VEST
Status 2012-2015
Areal 120.000 m2
Ingeniør Gert Carstensen, Torkil Laursen
Arkitekter Rubow Arkitekter
Hovedentreprenør MT Højgaard
Ydelser Skitsering, projektering, fagtilsyn

I forbindelse med en omfattende helhedsplan, er udearealerne til boligbebyggelsen Albertslund Syd blevet renoveret med fokus på at skabe langsigtede, bæredygtige løsninger og tilgængelighed til alle boliger og friarealer. Tryghed, variation og genkendelighed er nøgleordene. Bebyggelsens udearealer er forenklet med henblik på at skabe overblik og lette orienteringen i den store bebyggelse.

Områdets beplantninger er således udtyndet og suppleret, hvor det har været nødvendigt for at skabe overblik, rumlighed og helhed. Arealerne langs vejene er forenklet og fremstår som græsplantede rabatter med opstammede træer. Ny belysning giver øget oversigtlighed og tryghed i aften- og nattetimer.

Parkeringsarealerne er optimeret ved at fjerne en del af de eksisterende små planteøer. I stedet er der etableret færre og større plantebede, som både skaber en bedre skalamæssig balance mellem bebyggelse og landskab og giver gode vækstbetingelser for de nye træer. Stierne er renoveret med grønne og imødekommende udtryk. Mindre prydtræer bag hækkene på udvalgte steder giver de enkelte stier hver sin identitet.

Tilgængeligheden er forbedret med renovering af stier og terrasser, som er placeret individuelt i de enkelte haver, for dermed at opnå den bedste placering i forhold til solindfald og ganglinier. Langs bebyggelsen er lege- og opholdsstier forenklet og rumligt “strammet op”, med bl.a. etablering af fortove og et grønt bælte i midten med forskellige lege- og opholdspladser. Der er i projektet indarbejdet en høj biofaktor ved ikke at forsegle unødigt store flader.

Lignende projekter

2022-06-21T14:24:51+02:00
skoleparken ballerup biodiversitet

Skoleparken

Helhedsplan for nedrenovering af bevaringsværdigt boligområde