Projekbeskrivelse

BRØNDBYPARKEN

Fremtidssikring af 539 almene boliger

Brøndbyparkens udearealer er blevet renoveret med stor respekt for områdets eksisterende grønne træk og karakteristiske træer i de fælles grønninger imellem de 539 boliger. Her står store, spredte træer i forskellige arter i samspil med mindre træer, vildtvoksende buske og præcist klippede hække og hækrum, der samlet set skaber markante rumlige og landskabelige kvaliteter for områdets beboere. Et fælles lege- og opholdsareal er placeret centralt i bebyggelsen, og fungerer som et bilfrit, trygt og godt mødested, der inviterer til bevægelse og leg. Hele processen igennem har bebyggelsens byggeudvalg og beboere deltaget i udvikling af projektet i samarbejde med rådgivere. Bebyggelsen var beboet under renovering.

STED: Brøndby
BYGHERRE: Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken
ARKITEKT: Rubow Arkitekter
INGENIØR: Oluf Jørgensen
AREAL: Ca. 100.000 m2
YDELSER: Forundersøgelser, beboerproces, projektering, fagtilsyn, plejeplan.
STATUS: 2013-2019