Brøndbyparken

Fremtidssikring af 539 almene boliger

Sted Brøndby   Bygherre Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken   Status 2013 – 2019   Areal Ca. 100.000 m2
Ingeniør Oluf Jørgensen   Arkitekt Rubow Arkitekter  Ydelser Forundersøgelser, beboerproces, projektering, fagtilsyn, plejeplan

Sted Brøndby
Bygherre Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken
Status 2013 – 2019
Areal Ca. 100.000 m2
Ingeniør Oluf Jørgensen
Arkitekt Rubow Arkitekter
Ydelser Forundersøgelser, beboerproces, projektering, fagtilsyn, plejeplan

Brøndbyparkens udearealer er blevet renoveret med stor respekt for områdets eksisterende grønne træk og karakteristiske træer, i de fælles grønninger imellem de 539 boliger. Her står store, spredte træer i forskellige arter i samspil med mindre træer, vildtvoksende buske og præcist klippede hække og hækrum, der samlet set skaber markante rumlige og landskabelige kvaliteter for områdets beboere.

Et fælles lege- og opholdsareal er placeret centralt i bebyggelsen, og fungerer som et bilfrit, trygt og godt mødested, der inviterer til bevægelse og leg. Hele processen igennem har bebyggelsens byggeudvalg og beboere deltaget i udvikling af projektet i samarbejde med rådgivere. Bebyggelsen var beboet under renovering.