Projekbeskrivelse

Brøndbyparken

Fremtidssikring af 539 almene boliger

Brøndbyparkens udearealer er blevet renoveret med stor respekt for områdets eksisterende grønne træk og karakteristiske træer, i de fælles grønninger imellem de 539 boliger. Her står store, spredte træer i forskellige arter i samspil med mindre træer, vildtvoksende buske og præcist klippede hække og hækrum, der samlet set skaber markante rumlige og landskabelige kvaliteter for områdets beboere.

Et fælles lege- og opholdsareal er placeret centralt i bebyggelsen, og fungerer som et bilfrit, trygt og godt mødested, der inviterer til bevægelse og leg. Hele processen igennem har bebyggelsens byggeudvalg og beboere deltaget i udvikling af projektet i samarbejde med rådgivere. Bebyggelsen var beboet under renovering.

Sted Brøndby   Bygherre Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken   Status 2013 – 2019   Areal Ca. 100.000 m2
Ydelser Forundersøgelser, beboerproces, projektering, fagtilsyn, plejeplan   Ingeniør Oluf Jørgensen   Arkitekt Rubow Arkitekter