Charlottekvarteret

Boligsocial helhedsplan – mennesker i fokus

Sted Hedehusene   Bygherre DFB v./Domea.dk og VIBO   Status 2016-2018  Areal 48.000 m2
Rådgivende ingeniør Oluf Jørgensen A/S   Totalrådgiver på koncept & design samt designansvarlig i udbudsfase LiW Planning
Udførende entreprenør Ebbe Dalsgaard A/S   Lysdesign ÅF Lighting  Ydelser Totalrådgiver på udbuds- og udførelsesfase

Sted Hedehusene
Bygherre DFB v./Domea.dk og VIBO
Status 2016-2018
Areal 48.000 m2
Rådgivende ingeniør Oluf Jørgensen A/S
Totalrådgiver på koncept & design samt designansvarlig i udbudsfase LiW Planning
Udførende entreprenør Ebbe Dalsgaard A/S
Lysdesign ÅF Lighting
Ydelser Totalrådgiver på udbuds- og udførelsesfase

Projektet i boligområdet Charlottekvarteret, Hedehusene tager udgangspunkt i at styrke området som et attraktivt boligkvarter samt at binde by og boligområde sammen – socialt og fysisk. Dette er sket ved at etablere et stort fælles rekreativt og grønt område mellem by og boligkvarter for både beboere og besøgende.

OPLAND har som totalrådgiver på udbuds- og udførelsesfasen, stået for renoveringen af boligområdets udeareal, og har i den forbindelse projekteret interne strøgforbindelser i Charlottekvarteret. Igennem kvarteret har vi således projekteret et parkstrøg med en række aktivitets- og opholdsrum, med tanke på, at skabe et fælles udendørs råderum for kvarterets beboere, besøgende og borgere i Hedehusene.

Udover parkstrøget, har vi anlagt en ny skolegård til Charlotteskolen der forløber i direkte forbindelse til parken. I mødet mellem det grønne parkstrøg og den belagte del af skolegården har vi udformet en række uderum, der på hver deres måde faciliterer muligheden for fysisk udfoldelse, ophold og udendørs aktiviteter.

Skolegården er tænkt som et epicenter for ophold og aktivitet, hvor gårdens farvede flader skærer sig på tværs af parkstrøget, hvori forskellige opholds- og aktivitetsrum opstår. Udenfor skolegården, på kanten af parkstrøget, er der opsat et stort udendørs klatremiljø, heriblandt et 15 meter højt klatretårn.

Et vigtigt aspekt ved projektet består desuden i, hvordan man gennem renoveringen af de fysiske udendørsområder kan styrke førstehåndsindtrykket ved boligområdets adgangsarealer. Gennem ny belysning, renovering af områdets tre tunneller samt anlæggelse af større parkeringsområde, fremstår adgangsarealerne i dag indbydende og attraktive.

hulmønster på væg i tunnel ved charlottekvarteret

Projektet er et resultat af et samarbejde mellem LiW Planning og Høje Taastrup Kommune. LiW Planning har været totalrådgiver gennem koncept- og designprocessen samt designansvarlig i udbudsfasen.

Lignende projekter