Projekbeskrivelse

Katrinebjerg

Tag- og gårdhaver til ph.d. – og ungdomsboliger i Aarhus

Projektet består af 131 ph.d. – og ungdomsboliger i Katrinebjerg i Aarhus. Boligerne er inddelt i fire klynger, og skal omfavne beboernes forskellighed, samt skabe trygge og inkluderende rammer for deres hverdag. Projektet er udformet med tanke på bæredygtighed og energioptimering, hvor grønt udeliv og fællesområder samler beboerne på tværs.

Katrinebjerg er formet ud fra ”Det favnende studiehus”, hvor tre skalaer af fællesskab imødekommer beboernes forskellige behov. Mindre fællesskaber i de fire boligklynger, mellemstore fællesskaber i fællesområder langs Helsingsforsgade og i byggeriets taghave, samt et stort fælles og favnende grønt gårdrum.

Gårdrummet er anlagt med rumskabende beplantning, herunder mindre områder af høje græsser, stauder og træarter som skovfyr og tretorn. Mod øst er der gårdhaver over dækkonstruktion til p-kælder. Gårdhaverne er fuldt befæstede arealer med espalier-skærme imellem boligerne, hvor private grønne elementer som krukker og plantekasser, er tilføjet.

Mod sydøst er der anlagt afskærmende plantebede omkring altanerne, og mod syd er der et mindre opholdsareal ved ydersiden af havemur, hvor et mindre træningsareal er indpasset til basketball.

Sted Aarhus   Bygherre Boligkontoret Aarhus   Status 2017 – 2020   Areal 4.000 m2
Ydelser Sparring ifm. skitseprojekt til konkurrence. Projektforslag, hovedprojekt, fagtilsyn   Ingeniør Niras
Arkitekter Adept, Luplau & Poulsen   Entreprenør Dansk Boligbyg