phd og studieboliger katrinebjerg århus

Katrinebjerg

Tag- og gårdhaver til studie- og små familieboliger i Aarhus

Sted Aarhus   Bygherre Boligkontoret Aarhus   Status 2017 – 2020   Areal 4.000 m2
Ingeniør Niras   Arkitekter Adept, Luplau & Poulsen   Entreprenør Dansk Boligbyg
Ydelser Sparring ifm. skitseprojekt til konkurrence. Projektforslag, hovedprojekt, fagtilsyn

Sted Aarhus
Bygherre Boligkontoret Aarhus
Status 2017 – 2020
Areal 4.000 m2
Ingeniør Niras
Arkitekter Adept, Luplau & Poulsen
Entreprenør Dansk Boligbyg
Ydelser Sparring ifm. skitseprojekt til konkurrence. Projektforslag, hovedprojekt, fagtilsyn

Katrinebjerg
Katrinebjerg afd. 76 er en ny almen boligafdeling, som indeholder 130 blandede studieboliger og mindre familieboliger. Bebyggelsen er udformet som et levende hus, der favner beboernes forskellighed i et trygt og inkluderende fællesskab.

Det favnende studiehus
Katrinebjerg er formet ud fra ”Det favnende studiehus”, hvor tre skalaer af fællesskab imødekommer beboernes forskellige behov: Mindre fællesskaber i de fire boligklynger, mellemstore fællesskaber i fællesområder langs Helsingsforsgade og i byggeriets taghave, samt et stort fælles og favnende grønt gårdrum i hjertet af bebyggelsen.

det favnende studiehus katrinebjerg

Rumskabende beplantning
Gårdrummet er anlagt med rumskabende beplantning, herunder mindre områder af høje græsser, stauder og træarter som skovfyr og tretorn. Mod øst er der gårdhaver over dækkonstruktion til p-kælder. Gårdhaverne er fuldt befæstede arealer med espalier-skærme imellem boligerne, hvor private grønne elementer som krukker og plantekasser er tilføjet.

Mod sydøst er der anlagt afskærmende plantebede omkring altanerne, og mod syd er der et mindre opholdsareal ved ydersiden af havemuren, hvor et mindre træningsareal giver mulighed for at kunne spille basketball.

Fokus på bæredygtighed
Projektet er udformet med tanke på bæredygtighed og energioptimering, hvor det grønne udeliv og fællesområderne samler beboerne på tværs og Afd. 76 er certificeret til DGNB Guld. Dertil bidrager permeable overflader på tagterrasserne og i gården samt solpaneler på tagene til energi/klimatilpasningsbalancen.

katrinebjerg fokus på bæredygtighed

Lignende projekter

2022-10-27T15:52:45+02:00

Katrinebjerg

Tag- og gårdhaver til studie- og små familieboliger i Aarhus