Projekbeskrivelse

KATRINEBJERG

Tag- og gårdhaver til ph.d. – og ungdomsboliger i Aarhus

Projektet består af 131 ph.d. – og ungdomsboliger i Katrinebjerg i Aarhus. Boligerne er inddelt i fire klynger, og skal omfavne beboernes forskellighed, samt skabe trygge og inkluderende rammer for deres hverdag. Projektet er udformet med tanke på bæredygtighed og energioptimering, hvor grønt udeliv og fællesområder samler beboerne på tværs.

Katrinebjerg formes ud fra ”Det favnende studiehus”, hvor tre skalaer af fællesskab imødekommer beboernes forskellige behov.

Mindre fællesskaber i de fire boligklynger, mellemstore fællesskaber i fællesområder langs Helsingsforsgade og i byggeriets taghave, samt et stort fælles og favnende grønt gårdrum.

Gårdrummet anlægges med rumskabende beplantning, herunder mindre områder af høje græsser, stauder og træarter som skovfyr og tretorn. Mod øst er der gårdhaver over dækkonstruktion til p-kælder. Gårdhaverne er fuldt befæstede arealer med espalier-skærme imellem boligerne. Private grønne elementer indtænkes som krukker og plantekasser.

Mod sydøst anlægges der afskærmende plantebede omkring altaner. Terræn er i niveau med naboarealet. Mod syd er der et mindre opholdsareal ved ydersiden af havemur, hvor der indpasses et mindre træningsareal til basketball.

STED: Aarhus
BYGHERRE: Boligkontoret Aarhus
INGENIØR: Niras
ENTREPRENØR: Dansk Boligbyg
LANDSKAB: OPLAND
ARKITEKT: Adept, Luplau & Poulsen
AREAL: 4.000 m2
ANLÆGSSUM: Udearealer ca. 3 mio. kr.
STATUS: 2020
YDELSER: Sparring ifm. skitseprojekt til konkurrence. Projektforslag og hovedprojekt. Fagtilsyn.