Sundmolen nordhavn bæredygtig bydelskitse

Sundmolen

Grønt gårdrum i bæredygtig bydel

Sted Nordhavn, Århusgadekvarteret   Totalentreprenør KPC  Status  – 2020   Areal 2400 m2
Arkitekt Vilhelm Lauritzen Arkitekter   Anlægsgartnere Møller Løkkegaard
Entreprisesum landskab Ca.1.600.000 kr. ekskl. moms  Ingeniør Jens-Peter Madsen A/S
Ydelser Skitseforslag, Myndighedsprojekt, Projektforslag, Hovedprojekt og Fagtilsyn

Sted Nordhavn, Århusgadekvarteret
Totalentreprenør KPC
Status  – 2020
Areal 2400 m2
Arkitekt Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Anlægsgartnere Møller Løkkegaard
Entreprisesum landskab Ca.1.600.000 kr. ekskl. moms
Ingeniør Jens-Peter Madsen A/S
Ydelser Skitseforslag, Myndighedsprojekt, Projektforslag, Hovedprojekt og Fagtilsyn

Sundmolen nordhavn bæredygtig bydelskitse

I Kbh’s nye bæredygtige bydel Nordhavn, ligger Sundmolen, lige nord for Århusgadekvarteret – tæt på både vand og by.

Sundmolens kendetegn har tidligere været de store pakhuse. ”Men Sundmolen får en helt anden identitet i fremtiden, end den har i dag. Fra at have været et industrihavnemiljø omdannes Sundmolen til en rolig, grøn holm med en kæde af haverum, som et fælles gårdrum hele vejen ned i midten og solskinspladser langs den sydvendte kaj” (www. byoghavn.dk)

Med altaner, taghaver og frodigt beplantede udearealer er der blevet skabt en stemning af at være midt i naturen – tæt på byen.
I projektet med Sundmolen har vi arbejdet med at skabe et indbydende rum for fællesskaber med særligt fokus på beplantning, der giver forskellige oplevelser igennem året.

Gårdrummet
Det lille rum optager mange funktioner samtidig med, at her er plads til uformel leg, boldspil og mulighed for fælles ophold.

Det grønne er dels placeret langs gårdens kanter og dels centralt hvor det slyngede forløb både taler sammen med ”det grønne forløb” og skaber rammen omkring en central plads. Både den centrale plads og en rektangulær plads mod nord skaber mulighed for flere forskellige aktiviteter.

Et lille område med legehus og balancestubbe giver legemulighed for de mindste. I forbindelse med den centrale plads er der placeret bænke, hvorfra man kan holde øje med de små, der leger og tage ophold enten i sol eller skygge.

Materialerne er afstemt nøje med bygningernes facader og en fast belægning er etableret på alle arealer, der indrammer bedene, mens der i det centrale rum er etableret en løsere befæstelse (grus).

grønt gårdrum sundmolen

Lejlighederne i stueetagen har direkte adgang til fællesarealerne fra egne terrasser. Terrasserne langs facaderne i gården, er flere steder opdelt af hegn, som er begrønnet med klatreplanter, stauder og langs den vestvendte facade yderligere med lave buske. Udvendigt mod nord, vest og syd er kantzonen hævet ved hjælp af indrammede terrasser.

For at skabe den rette belysning samt stemning i gårdrummet har vi etableret funktionsbelysning samt placeret pullertlamper i gårdens grønne bede, således at de belyser adgangsveje og samtidig kaster stemningsskabende lys på beplantningen.

Da gårdrummet ligger i skygge meget af tiden, har vi arbejdet med beplantningen i forhold til de aktuelle vækstbetingelser. Derfor er temaet skovagtigt – ikke som vi typisk kender den i DK, men i en mere eksotisk udgave.

For at skabe ro i det begrænsede gårdrum, har vi valgt et formmæssigt varieret bunddække med overstandere i form af primært buske og enkelte træer. Både buske og træer har dekorative grene, bark, særprægede strukturer og høstfarver, der også om vinteren kan skabe modspil til bebyggelsens facader. Som solitære træer har vi valgt letløvede træer, der lader solen trænge gennem kronen.

sundmolen beplantning_belysning

Lignende projekter

2022-10-27T15:52:45+02:00

Katrinebjerg

Tag- og gårdhaver til studie- og små familieboliger i Aarhus