rummelig plads i byen

Bryggernes Plads

Carlsberg Byens nye rådhusplads

Sted København V   Bygherre Carlsberg Byen P/S   Status 2016-2019   Areal 5.000 m2   Ingeniør Wissenberg   Arkitekter Arkitema, Christoffer Harlang, C.F. Møller, Adept, SHL, Holcher Nordberg
Entreprenør Gravmand A/S, EMR A/S   Entreprenør byggeledelse Hoffmann   Underrådgiver belysning ÅF Lighting   Underleverandør springvand Fokdal Springvand   Ydelser Totalrådgivning landskab

Sted København V
Bygherre Carlsberg Byen P/S
Status 2016-2019   Areal 5.000 m2
Ingeniør Wissenberg
Arkitekter Arkitema, Christoffer Harlang, C.F. Møller, Adept, SHL, Holcher Nordberg
Entreprenør Gravmand A/S, EMR A/S
Entreprenør byggeledelse Hoffmann
Underrådgiver belysning ÅF Lighting
Underleverandør springvand Fokdal Springvand
Ydelser Totalrådgivning landskab

I forlængelse af Carlsberg Byens transformation fra bagside til aktiv forside af København, fremstår Bryggernes Plads som et samlende og imødekommende byrum for bydelen.

Bryggernes Plads, Carlsberg Byens ”Rådhusplads”, ligger i hjertet af den nye bydel, indrammet af historiske og fredede lagerbygninger som Lagerkælder 3 og Maltmagasinet. Pladsen er Carlsberg Byens mest centrale byrum, tæt på Carlsberg Station og omkranset af amfiteater, spa, restauranter, boliger, kontorer og butikker i stueplan, samt Hotel Otillia i de fredede lagerbygninger.

“I udviklingen og designet af Bryggernes Plads, har det været vigtigt for os at respektere den historiske bygningsmasse og den nærmest middelalderlige bystruktur efter romersk forbillede i masterplanen. Med afsæt i samme, har vi skabt en åben og rummelig plads i byen, der er robust og fleksibel i anvendelse. En plads som vil leve uagtet om der er få eller mange brugere i kraft af sin arkitektur.”

– Lasse te Brake Flies, Sagsarkitekt

bryggernes-plads-faellesskaber
OPland Projekt Bryggernes Plads Carlsberg Byen

Pladsens gennemgående flader er udført i chaussesten af typen rød bohus lagt i wilderforbandt. Disse suppleres af to store spiralmønstre af savede blågrønne brosten. Mønstrene udgår fra to centrale, skulpturelle vandelementer der spænder pladsen ud i hver sin ende. Byrummets terrænspring på 110 centimeter fra øst til vest, understreges af en trappe i pladsstøbt beton. Trappens oplyste og indrammende formsprog indbyder til ophold, hvor pladsens liv kan studeres.

Andre projekter i Carlsberg Byen