drift_pleje
drift_pleje

Drift & Pleje i Ørestad

Drift & Pleje som udviklingsredskab

Sted Ørestad, København S   Bygherre Grundejerforeningerne Ørestad Universitetskvarter, Ørestad City, Ørestad Syd, Ørestad City Syd og Vandlauget
Status 2006 – 2020  Areal 5.000 m2   Ydelser Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning, driftsudbud, driftstilsyn

Sted Ørestad, København S
Bygherre Grundejerforeningerne Ørestad Universitetskvarter, Ørestad City, Ørestad Syd, Ørestad City Syd og Vandlauget
Status 2006 – 2020
Areal 5.000 m2
Ydelser Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning, driftsudbud, driftstilsyn

pleje og drift ørestad

OPLAND har siden 2006 været rådgiver for Grundejerforeningssekretariatet Ørestad og har bl.a. udarbejdet plejeplaner for hele universitetskvarteret i Ørestad Nord, der omfatter fællesarealet Grønningen og vejene Rued Langgårdsvej, Kaj Munks Vej, Tom Kristensens Vej samt Sivegaden ved Emil Holms Kanal. Gennem årene har tegnestuen forestået implementeringen af beboernes ønsker om en park med plads til farverig beplantning samt rammer for leg, aktivitet og ophold. De seneste plejeplaner dækker desuden hele Ørestad City, herunder Ørestad City Bypark og udearealerne omkring det prisbelønnede byggeri, VM-Husene.

pleje og drift ørestad

Driftsopgaven omfatter desuden området i Ørestad Syd, der er domineret af store kommercielle bygninger i den nordlige del og boligområder i den sydlige del. I den sydligste del af Ørestad Syd ligger to store beboelsesejendomme, 8-tallet og Stævnen samt plejecenter og Robert Jacobsen Kollegiet. I Ørestad CitySyd ligger Royal Arena og Arenakvarteret samt det nye Zleep Hotel med p-hus og boligbebyggelsen Arenahaven. OPLAND har i øvrigt projekteret udearealer til boligbebyggelserne, Fælledhusene og Arenahaven. Grundejerforeningerne i Ørestad udfører fælles udbud for drift af deres arealer og OPLAND har siden 2006 været så privilegeret, at følge udviklingen af landskaberne. Grundejerforeningerne er ambitiøse med deres områder og stiller store krav til driften.

pleje og drift ørestad

Kvalitet vægter hørere end økonomi, og vi har i det seneste udbud for 2020, haft bedømmelseskriterier indenfor klima, bæredygtighed og arbejdsmiljø, hvor vi i forlængelse af FN’s verdensmål, har bedt om konkrete eksempler på hvordan der arbejdes med disse i den daglige drift.

Biodiversiteten er også en del af verdensmålene, og ligger lige for at udbygge via udvikling og pleje af de grønne områder. Vi har siden 2006 arbejdet med vildflora/engblandinger og en stor variation af læskabende buske og træer med blomster, bær og høstfarver. Vi arbejder nu med enårige udsåninger af bifoderplanter som samtidig har en stor visuel effekt. Der er lavet LAR-lavninger for at håndtere overfladevandet og skabe nye biotoper. Der er plantet stauder til insekter og sommerfugle, ja også Stor Nælde. Store stammer er udlagt, dødt ved får lov at blive. Grenafklip oplægges i lokale kvashegn, som skaber rum og insekt- og fuglehotel.

Beboerne og grundejerforeningssekretariatet tager løbende nye initiativer, så vi kan ikke tage hele æren, men bidrager med faglig viden og input – og forsøger at være projektets Grønne Tråd. Det gør vi ved at afholde kontrolbesøg og plejegennemgange på arealerne for at tilpasse projekterne og plejen til naturgrundlaget og beboernes ønsker for området.

Flere projekter