Kastrup Fort

Et levende og aktivt fæstningsanlæg

Sted Kastrup, København S   Bygherre Københavns Kommune
Status 2012 – 2013   Areal 11 ha   Ydelser Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Sted Kastrup, København S
Bygherre Københavns Kommune
Status 2012 – 2013
Areal 11 ha
Ydelser Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Kastrup Fort er både et historisk fæstningsanlæg og en rekreativ park med naturpræg og tradition for kulturelle aktiviteter. Derfor skal fortet kunne ses og opleves som en del af Københavns nyere Befæstning, samtidig med at det fungerer som en aktiv, lokal hverdagspark for områdets indbyggere.

OPLAND har udarbejdet udviklingsplanen for Kastrup Fort. Center for Park og Natur har ønsket at igangsætte en proces, der kan skabe fornyet udvikling på Kastrup Fort, således at anlægget i højere grad får en rekreativ værdi for lokalområdet.

I første omgang udviklede OPLAND fire forskellige scenarier, der hver repræsenterede en mulig retning for udviklingen af Kastrup Fort. Den endelige visionsplan tager afsæt i flere af disse scenarier, og målet er dermed et tidssvarende parkrum, der inviterer til rekreativ brug for både børn og voksne, og som samtidig klart formidler de militærhistoriske værdier, der i høj grad udgør stedets iboende kvalitet.

Udviklingsplanen består af en visionsplan, som overordnet angiver retningslinjerne for områdets fremtidige udformning og anvendelse. Visionsplanen er opdelt i en række forskellige temaer; landskabelige træk, militærhistoriske elementer, færdselsforhold samt rekreative og tekniske faciliteter. Udviklingsplanen afsluttes med afsnit, der beskriver retningslinjer for brugerinddragelse og den fremtidige pleje af fortet.

Der er desuden lavet en etapeplan, der betyder, at anlægget udvikles over en længere årrække.

Lignende projekter