Projekbeskrivelse

Kulturhuset Kilden

Forplads og regnvandsløsning til Kulturhuset Kilden

De nye udearealer ved Kulturhuset Kilden i Brøndby viser, hvordan regnvandet i byen kan integreres i bybilledet på en måde, der kan inspirere private boligejere til regnvandsløsninger på egen grund.

I de valgte løsninger er der lagt vægt på at vandet er synligt, så man fra bygningens nedløbsrør kan følge dets vej gennem linjedræn og videre ud i regnbedene.

Fra regnbedene ledes eventuelt overskydende vand videre gennem åbne render til en lavning i parken.

Beplantningen er sammensat med fokus på at skabe varierede udtryk og rumligheder og vil med særligt smukke blomster, blad- og grenfarver eller vinterstandere, give forskellige oplevelser alt efter årstiden.

Samlet set kan anlægget aflede og nedsive ca. 200 m3 regnvand, som kommer både fra biblioteket og kulturhusets tag

Sted Brøndbyøster   Bygherre Brøndby Kommune   Status Anlagt 2012   Areal 10.000 m2
Ydelser Totalrådgivning, herunder projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning   Entreprenør Kirkegaard A/S