PunktVïS

Innovativ blå-grøn skybrudsløsning til Frederiksberg Kommune

Sted Frederiksberg Kommune, Holger Danskes Vej, Kronprinsesse Sofies Vej, Dronning Olgas Vej, Kammasvej
Bygherre Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR   Status 2018 –
Areal 5.000 m2   Ingeniør DGE Miljø- og Ingeniørfirma, Nyrup Plast
Konsulent Københavns Universitet, Skovskolen  Ydelser Idéudvikling, projektering, fagtilsyn

Sted Frederiksberg Kommune, Holger Danskes Vej, Kronprinsesse Sofies Vej, Dronning Olgas Vej, Kammasvej
Bygherre Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR
Status 2018 –
Areal 5.000 m2
Ingeniør DGE Miljø- og Ingeniørfirma, Nyrup Plast
Konsulent Københavns Universitet, Skovskolen
Ydelser Idéudvikling, projektering, fagtilsyn

OPLAND har med innovationspartnerskabet, Climate Value Solutions, et konsortium med DGE Miljø- og Ingeniørfirma og Nyrup Plast, udviklet PunktVÏS – en ny innovativ blå-grøn skybrudsløsning til Frederiksberg Kommune. Løsningen er implementeret på hhv. Holger Danskes Vej, Kronprinsesse Sofies Vej. Dronning Olgas Vej og Kammasvej. Det seneste projekt, Rahbeks Alle, forventes færdig i slutningen af 2020.

Skybrudsløsningen er udviklet i forlængelse af Frederiksberg Kommunes klimaplan, som dels skal sikre kommunen mod skybrud, samtidig med at skabe et mere frodigt og bæredygtigt Frederiksberg.

PunktVÏS er udtænkt med en insisteren på, at klimatilpasning kan løses på en måde hvorpå, byudvikling, bynatur og klimatilpasning integreres i ét greb. Dette kommer til udtryk gennem projektets sammensætning af hhv. byliv, beplantning over terræn og teknik under terræn.

Ved de første ovenstående tre delområder har der således udover implementeringen af punktvise skybrudsløsninger, været fokus på flere opholdsmuligheder, plantning af vejtræer og grønne elementer samt parkering og trafiksikkerhed.

PunktVÏS forbedrer dertil vandkvaliteten, idet løsningen håndterer regn- og vejvand separat, og giver mulighed for on-site rensning af vejvandet. Løsningen bidrager således med rent vand til recipienter og grundvand, samt skaber fremtidens nye supplerende vandressource til bl.a. toiletter, vaskerier, procesvand og vanding af byens grønne miljøer.

Innovationspartnerskabsprojektet er udbudt i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR. Københavns Universitet, Skovskolen er tilknyttet som konsulent.

Lignende projekter