Kastrup Havn

Klimasikring af havnepromenaden

Sted Kastrup Havn   Bygherre Tårnby Kommune   Status Anlagt 2015   Areal 5.000 m2
Ingeniør Øllgaard   Entreprenør Skælskør Anlægsgartnere  Ydelser Totalrådgivning

Sted Kastrup Havn
Bygherre Tårnby Kommune
Status Anlagt 2015
Areal 5.000 m2
Ingeniør Øllgaard
Entreprenør Skælskør Anlægsgartnere
Ydelser Totalrådgivning

Det overordnede mål med klimasikringen var at reducere mængden af overfladevand fra tage og befæstelser langs havnepromenaden i Kastrup. Strategien var derfor bl.a. at reducere mængden af befæstelser der skal afvandes, samt at udnytte vandet fra tagflader til vanding af træer.

Hårde befæstelser er reduceret ved at fjerne fliser i en ca. 3 meter bred zone omkring den nuværende tjørnerække, og i stedet etablere rodvenlige bærelag, græs og plantebede.

I forbindelse med gravearbejdet var det nødvendigt at udskifte de eksisterende tjørn, som  var i dårlig stand. I stedet er der etableret en mere varieret og robust beplantning med forskellige salttolerante stauder og træarter.

Arealerne omkring træerne er tilpasset havnens nuværende funktioner. I områder med meget færdsel, er der etableret permeable befæstelser, mens mindre befærdede arealer er anlagt med  græs, armeret græs eller plantebede med stauder og prydgræsser, der egner sig til den kystnære placering, og som bidrager til en varieret oplevelse langs promenaden.

Tagnedløb på bygninger, der ligger langs promenaden, er koblet fra, og der er i stedet etableret et udskud over jorden, hvorfra vandet via åbne render løber til plantearealerne. Ved skybrud vil vandet løbe videre til lavpunktet ved den nuværende rende med vejbrønde. Det vand, træer, græs og planter ikke kan nå at optage, ledes via dræn til de nuværende sandfangsbrønde i promenaden.

Linjedræn er etableres langs hele promenadens længde. På udvalgte steder ledes vandet fra linjedrænet til havnebassinet via tilsvarende linjedræn med indbygget fald. Vandets vej bliver dermed synlig på overfladen og driften forenkles, da det fremover kun er overfladedræn og render der skal efterses. Linjedræn afsluttes med riste i cortenstål, der matcher kanter ved plantebede og træer. Herved opnås sammenhæng i materialer og udtryk hele havnen igennem.

Lignende projekter

2022-02-23T09:31:30+01:00
punktvis skybrudsløsning

Punktvïs

Innovativ blå-grøn skybrudsløsning til Frederiksberg Kommune