Opland renoverer Christiansborg Ridebane

Christiansborg Ridebane

Nænsom renovering med nutidige lag

Sted Christiansborg Slot, København   Bygherre Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme   Status Anlagt 2013   Areal 9.400 m2
Ingeniør Niras   Entreprenør Skælskør Anlægsgartnere  Ydelser Totalrådgivning

Sted Christiansborg Slot, København
Bygherre Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Status Anlagt 2013
Areal 9.400 m2
Ingeniør Niras
Entreprenør Skælskør Anlægsgartnere
Ydelser Totalrådgivning

Christiansborg Ridebane har en betydelig historisk og kulturel værdi, men har samtidig også en plads i det moderne København. OPLAND har stået for renoveringen af den eksisterende ridebane og etablering af nye hegn og folde til Den Kgl. Stald-Etats heste. Baggrunden for projektet findes i Lov om hold af heste, der pr. 1. januar 2016 kræver, at alle heste har adgang til fri bevægelse på fold. Ridebanen er et velbesøgt turistmål, og intentionen har været at koble historie, funktionalitet, kvalitet og æstetik med en forbedret publikumsoplevelse.

Forslaget har fokus på bevaring af det eksisterende aksiale anlæg. Indgrebet er derfor foretaget nænsomt og med respekt for udformningen, som den fremstår i dag.

To folde er placeret i den nordøstlige ende af ridebanen, mod Christiansborg. Foldene afgrænses af et hegn på 1850 mm, der etableres som rektangulære elementer med afskårne hjørner. Denne klassiske udformning refererer blandt andet til historiske stik, og er samtidig mest hensigtsmæssig for hestene. Foldene er placeret, så det åbne kig gennem anlægget bevares og den eksisterende rumlighed i anlæggets akse forstærkes.

Et lavt hegn på 1200 mm er etableret omkring hele ridebanen. Hegnet fungerer som en sikkerhedsmæssig foranstaltning i forbindelse med anlæggets fritgående heste.

Det lave hegn omkring ridebanen er udformet, så det indbyder til en kort pause, hvor man – lænet mod hegnet – kan betragte arbejdet med de kongelige heste. Hegnet er placeret, således man som tilskuer får en god placering i den fine rumlighed, under trækronerne.

Hegnene er formgivet i et enkelt design med et moderne udtryk, og tilføjer således et nyt lag til anlæggets lange historie.

Stammehækken af lindetræer og rytterstatuen af Chr. IX er bevaret som tidligere. Det store springvand midt på pladsen er desuden fjernet og rytterstatuen står nu som det eneste element i anlæggets akse, med frit udsyn hertil fra Marmorbroen.

OPland renoverer Christiansborg Ridebane

Ridebanens bund er udskiftet og der er etableret ny drænering under hele banen, således ridebanen fungerer optimalt i arbejdet med hestene. Bunden er opbygget af granitmaterialer, der egner sig særligt godt til kørsel med vogn og samtidig har smukke, varierende farvetoner, der passer til den omgivende brostensbelægning og slottet.

Under stammehækken er den eksisterende belægning med slotsgrus genoprettet. Terrænet er så vidt muligt bevaret, dog med nødvendige tilpasninger ift. afvanding af ridebanen og opretning af belægning under træer.

Der er dertil etableret et vandingsanlæg med pop-up sprinklere omkring ridebanen, så den nye bund kan fungere optimalt og støvgener minimeres, uden at anlægget kompromitteres af tekniske installationer.

Lignende projekter