Bavnehøj

Multifunktionelt byrum møder sporten

Sted Bavnehøjhallen, Valby   Bygherre Københavns Ejendomme   Status Anlagt 2011-2012   Areal 7.000 m2
Arkitekter Rubow Arkitekter   Entreprenør O.K. Grøn Anlæg  Ydelser Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Sted Bavnehøjhallen, Valby
Bygherre Københavns Ejendomme
Status Anlagt 2011-2012
Areal 7.000 m2
Arkitekter Rubow Arkitekter
Entreprenør O.K. Grøn Anlæg
Ydelser Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Leg, bevægelse og ophold fungerer side om side med parkering i byrummet ved Bavnehøj i Valby.

Byrummet er udviklet i sportens tegn og danner fælles forplads til Bavnehøjhallen, Bavnehøj Friluftsbad, DBU boldbaneanlæg samt børneinstitutionen Remisen.

Pladsen er overordnet disponeret med et stærkt og samlende element i form af en skulpturelt udformet betonplint, som både indbyder til ophold og aktivitet og samtidig markerer adskillelsen mellem forpladsen og de trafikale funktioner.

Plinten bevæger sig hen over pladsen i et kantet forløb, der varierer i højde og bredde. Ind imellem brydes kanten af gummilandskab, multibane, beplantning og opholdspladser ovenpå en ensartet, mørk betonbefæstelse. Trædæk i forskellige højder lægger sig op ad plinten, giver mulighed for uformelt ophold og fungerer som tilskuerpladser ved multibanen og gummibakkelandskabet, der er udformet med legeredskaber ud fra et pædagogisk ønske om uforudsigelighed.

Materialer og farver er valgt med henblik på at opnå et sammenhængende udtryk for hele forpladsen og de øvrige arealer inden for området.

Der er lagt vægt på at etablere et robust anlæg, som kan modstå den fremtidige aktivitet og brug i det urbane og rå område. Beplantningen giver frodighed og årstidsvariation og danner rum omkring indgangene.

Lignende projekter