klima nordre faelled kvarter

Nordre Fælled Kvarteret

Naturnære boliger i Ørestad

Sted Nordre Fælled Kvarteret, Ørestad Syd   Bygherre Bonava   Status 2016-2018   Areal 10.000 m2
Ingeniør Midtconsult   Arkitekter Zeso Architects   Entreprenør Gravmand A/S  Ydelser Underrådgiver – Skitsering, projektering, fagtilsyn

Sted Nordre Fælled Kvarteret, Ørestad Syd
Bygherre Bonava
Status 2016-2018
Areal 10.000 m2
Ingeniør Midtconsult
Arkitekter Zeso Architects
Entreprenør Gravmand A/S
Ydelser Underrådgiver – Skitsering, projektering, fagtilsyn

Ambitionen for den nye bydel i Ørestad, Nordre Fælled Kvarteret, har fra begyndelsen været at skabe en tæt bebyggelse med varierende uderum af høj landskabelig kvalitet, og en blanding af privatejede og almennyttige boliger.

Bygningerne i Nordre Fælled Kvarteret er udlagt efter et princip med 17 x 17 meter blokke, hvor bygningskroppene forskyder sig i forhold til hinanden og varierer i højde og indbyrdes afstand. Formålet med dette er at opnå differentierede afvekslende byrum, der tilvejebringer de bedste dagslysforhold, opholds- og udsigtsmuligheder.

Hjertet af bebyggelsen består af de indre grønne fællesrum, mens den urbane og aktive lokalgade er åren, der leder til og fra hjertet. Lokalgaden har et varieret forløb omkring hjørner og over pladser. Karakterfulde solitære træer samt byrumsmøbler og inventar inviterer til ophold, leg og bevægelse.

Fælledens beplantningskarakter trækkes ind i bebyggelsen og beplantningen bruges til at skabe kantzoner mellem private og fællesarealer. Fællesrummene står med åbne arealer af blomster, vilde græs- og urteblandinger samt karaktergivende træer og buske. Regnvand fra tagflader og fællesarealerne ledes til grønne regnbede. I skybrydssituationer er der overløb til byfælledens store regnvandskanal.

Lignende projekter