Projekbeskrivelse

EGEDALSVÆNGE

Boligområde med plads til fællesskab

Visionen for renoveringen af Egedalsvænge er at give plads til fællesskabet og til individet i relation til både bygninger og udearealer. I forbindelse med projektforslaget er de eksisterende kvaliteter og ressourcer således søgt eksponeret, understøttet og aktiveret gennem nye bæredygtige og identitetsskabende tiltag, der er skabt i tæt samarbejde med beboerne .

Udearealerne er renoveret på to niveauer: De fælles udearealer og forhaverne til de enkelte opgange.

Det fælles udeareal er grønt og frodigt med mange store bevaringsværdige træer og gode lege- og opholdspladser. En gennemgående sti binder det store gårdrum sammen.

Forhaverne er udviklet sammen med beboerne og inddelt i tre typer: ”Natur”, ”Åben med dialog” og ”Privat med ro”. De tre typer forhaver er sammensat af forskellige elementer og forskellige typer af beplantninger. Hver opgang har kunnet vælge deres egen forhave, hvilket har bidraget til at skabe både variation og ejerskab til projektet.

De tre typer forhaver vil udvikle sig forskelligt, afhængigt af deres placering i gårdrummet  pga. jordforhold, solorientering, pladsforhold mv. Som resultat heraf er variationen i forhaverne i dag reelt større, end de 3 ”oprindelige” typer.

Projektet er udviklet i samarbejde med ADEPT gennem bearbejdning af deres vindende konkurrenceforslag.

STED: Kokkedal
BYGHERRE: Boligselskabet 3B
ARKITEKT: ADEPT og Rubow Arkitekter A/S
INGENIØR: Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og AFM Consult Rådgivende Ingeniører A/S
AREAL: Ca. 25.000 m2
ANLÆGSSUM (Udearealer): 21 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2012-2016
YDELSER: Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning