Projekbeskrivelse

Region Sjælland Arealpleje

Konsulentbistand for RS Arealpleje på Region Sjællands hospitaler og sundhedshuse

Driften af Region Sjællands hospitaler og sundhedshuse blev udbudt i licitation i 2018. Driftsstyring og tilsyn med driften blev indtil juli 2019 varetaget af Regionens egne medarbejdere. Herefter blev OPLAND valgt som konsulent, og varetager nu kontraktstyring, driftstilsyn og koordineringen imellem RS Arealpleje, driftsentreprenør og de enkelte matrikelejere.

Opgaven omfatter styring af kontrakt med driftsentreprenør herunder afholdelse af driftsmøder, økonomistyring og sikring af kvalitet af entreprenørens arbejder ved tilsyn med belægninger, beplantninger, renhold og vinterbekæmpelse. OPLAND håndterer forespørgsler og dialog fra de forskellige matrikelejere og koordinerer nye driftstiltag og mindre projekter. OPLAND varetager desuden opgaven med forberedelse, igangsættelse og drift af Region Sjællands vintertjeneste, herunder opdatering af GIS kort.

Sted Sjællands Universitetshospital Køge, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Næstved Sygehus, Ringsted Sygehus, Slagelse Sygehus, Regionshuset Sorø, Kalundborg Sundheds- og Akuthus, Holbæk Sygehus, Nakskov Sundhedscenter, Nykøbing Falster Sygehus, Psykiatrien Vordingborg, Psykiatrien Slagelse, Psykiatrien Roskilde

Bygherre Region Sjælland, Koncernservice   Status 2019 – igangværende

Ydelser Kontraktstyring, økonomistyring og driftstilsyn på Region Sjællands hospitaler og sundhedshuse. Håndtering af forespørgsler og mails fra de forskellige matrikelejere. Koordinering af nye driftstiltag og mindre projekter. Afholdelse af driftsmøder, opdatering af kort til vintertjeneste mm.