Region Sjælland Arealpleje

Konsulentbistand for RS Arealpleje på Region Sjællands hospitaler og sundhedshuse

Sted Sjællands Universitetshospital Køge, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Næstved Sygehus, Ringsted Sygehus, Slagelse Sygehus, Regionshuset Sorø, Kalundborg Sundheds- og Akuthus, Holbæk Sygehus, Nakskov Sundhedscenter, Nykøbing Falster Sygehus, Psykiatrien Vordingborg, Psykiatrien Slagelse, Psykiatrien Roskilde   Bygherre Region Sjælland, Koncernservice   Status 2019 – igangværende   Ydelser Kontraktstyring, økonomistyring og driftstilsyn på Region Sjællands hospitaler og sundhedshuse. Håndtering af forespørgsler og mails fra de forskellige matrikelejere. Koordinering af nye driftstiltag og mindre projekter. Afholdelse af driftsmøder, opdatering af kort til vintertjeneste mm.

Sted Sjællands Universitetshospital Køge, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Næstved Sygehus, Ringsted Sygehus, Slagelse Sygehus, Regionshuset Sorø, Kalundborg Sundheds- og Akuthus, Holbæk Sygehus, Nakskov Sundhedscenter, Nykøbing Falster Sygehus, Psykiatrien Vordingborg, Psykiatrien Slagelse, Psykiatrien Roskilde
Bygherre Region Sjælland, Koncernservice
Status 2019 – igangværende
Ydelser Kontraktstyring, økonomistyring og driftstilsyn på Region Sjællands hospitaler og sundhedshuse. Håndtering af forespørgsler og mails fra de forskellige matrikelejere. Koordinering af nye driftstiltag og mindre projekter. Afholdelse af driftsmøder, opdatering af kort til vintertjeneste mm.

Driften af Region Sjællands hospitaler og sundhedshuse blev udbudt i licitation i 2018. Som konsulent for RS Arealpleje har OPLAND i perioden juli 2019 til januar 2021 varetaget kontrakt- og driftsstyring herunder tilsyn og koordineringen imellem den centrale enhed RS Arealpleje, driftsentreprenøren og de enkelte hospitaler.

Opgaven har omfattet styring af kontrakt med driftsentreprenør herunder afholdelse af driftsmøder, økonomistyring og sikring af kvaliteten af entreprenørens arbejder ved tilsyn med belægninger, beplantninger, renhold og vintertjeneste. OPLAND har håndteret forespørgsler fra og dialog med de forskellige hospitaler og matrikelejere samt koordineret og igangsat nye driftstiltag og mindre udviklings- og vedligeholdelsesprojekter. OPLAND har desuden foretaget løbende opdatering af GIS-kort bl.a. i forbindelse med igangsættelse og koordinering af Region Sjællands vintertjeneste.

Fra januar 2021 bidrager OPLAND fortsat med rådgivning i forbindelse med drift, pleje og udvikling af Region Sjællands udearealer.

Lignende projekter