kildevældsparken opland
kildevældsparken opland

Kildevældsparken

Grønt aktivitetsbånd

Sted København Ø   Bygherre Københavns Kommune
Status 2016   Areal 3.200 m2   Ydelser Hovedrådgivning

Sted København Ø
Bygherre Københavns Kommune
Status 2016
Areal 3.200 m2
Ydelser Hovedrådgivning

Det nye aktivitetsbånd i Kildevældsparken ligger som et smalt rektangulært rum langs den nordlige kant af parken på Østerbro.

Aktivitetsbåndet er designet og tænkt med udgangspunkt i ideen om at skabe et grønt aktivitetsområde, der tager sig ud som et stykke hengemt natur ville gøre – dog med enkelte kontrollerede nedslag til ophold.

kildevældsparken

Aktivitetsbåndet er udformet som et slynget stiforløb med forskellige rumligheder og beplantningskarakterer, der i sin helhed udgør et legende forløb med fokus på natur, steder til ophold, leg, læring og opdagelse. Aktivitetsbåndet er opdelt i fire landskabszoner: Eventyrskoven, Plænen, Vildnisset og Bakkerne.

Der er i beplantningen lagt vægt på et naturligt udtryk, årstidsvariation, rumligheder, frugter, blomstring og afvekslende karakterer gennem hele området.

Projektet er udarbejdet med fokus på genanvendelse, bæredygtighed og grønne tiltag. Parken indeholder bl.a. flest mulige materialer fra Københavns Kommunes genbrugsplads, 3 insekthoteller, 37 nye træer, regnvandsbede i græsklædte lavninger, legehytter af levende pil samt spiselige træer og buske som fx surbær, æble og blåbær.

Lignende projekter