Ladegårdsparken

Knudepunkt, mødested og vartegn

Sted Holbæk   Bygherre Holbæk Boligselskab   Status Anlagt 2015   Areal 20.000 m2  Ingeniør Orbicon
Ydelser Totalrådgivning, projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Sted Holbæk
Bygherre Holbæk Boligselskab
Status Anlagt 2015
Areal 20.000 m2
Ingeniør Orbicon
Ydelser Totalrådgivning, projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Den hvide plads i Ladegårdsparken skaber stedlighed og identitet. Boligbebyggelsen Ladegårdsparken i Holbæk har tidligere været orienteret indad mod de frodige, bakkede haverum. I forbindelse med en renovering af boligerne og etableringen af et fælles aktivitetshus, har det især været vigtigt, at skabe et uformelt opholds- og mødested, som understøtter forbindelsen mellem bebyggelse og aktivitetshus og som markerer stedet som noget særligt.

Pladsen er placeret i bebyggelsens knudepunkt, ved udmundingen af stien ned mod aktivitetshuset. Her ligger den frit i græsset som en markant, hvid flade af beton med 60 røde søjler, der kan ses på lang afstand.

Den hvide flade består af præcise organiske former, som forskyder sig ind over hinanden som skulpturelle, terrasserede flader, der med forskellige niveauer danner ramme for både leg og ophold. Et gammelt egetræ bryder betonfladen. Træet skaber skalamæssig balance og forankrer pladsen rumligt i forhold til både bebyggelse og det omgivende landskab. Samtidig skaber det et mere intimt rum til ophold under trækronen.

En vandkunst tilfører pladsen en særlig karakter, både rumligt og sanseligt med lyden af plaskende vand, der rammer betonen. Vandkunsten er elektronisk styret, så vandets styrke tilpasses aktivitetsniveauet på pladsen. Vandkunsten indbyder derfor både til ro og fordybelse og til leg og bevægelse. Projektet er resultat af en lang udviklingsproces, hvor Ladegårdsparkens byggeudvalg, materialeudvalg og beboere har bidraget med en stor og engageret indsats.

Lignende projekter