Amorparken & Fredens Park

Udviklingsplan for historiske parker

Sted København Ø  Bygherre Københavns Kommune  Status 2014   Areal 16 ha
Ydelser Totalrådgivning, projektudvikling, driftsplanlægning

Sted København Ø
Bygherre Københavns Kommune
Status 2014
Areal 16 ha
Ydelser Totalrådgivning, projektudvikling, driftsplanlægning

Amorparken og Fredens Park er rig på bynatur og formidler en del af Københavns nyere histo­rie. De to parker byder på meget forskellige oplevelser og ind­hold og supplerer på den måde hinanden som ramme for et varieret byliv.

Parkerne ligger i forlængelse af hinan­den på tværs af Blegdamsvej og opleves umiddelbart som et sammenhæn­gende parkstrøg mellem Søerne og Nørre Allé. Blegdamsvej udgør dog en så stor barriere, at der reelt ikke er en naturlig sammen­hæng parkerne imellem, og de to parkers meget forskellige histo­rie, rumligheder og karakter giver grundlag for en differentieret udvikling.

Med udgangspunkt i en grundig registrering af de nuværende forhold samt analyser af rumligheder, historie, brugen af parkerne, mv., har OPLAND udarbejdet en udviklingsplan for de to parker.

Planen udgør grundlaget for den fremtidige udvikling af parkerne og er tilpasset skybrudsplanen for Nørrebro, hvori parkstrøget er udpeget som skybrudsvej.

Planen indeholder en overordnet vision og en visionsplan, som angiver retningslinjerne for områdets fremtidige udformning og anvendelse. Visionsplanen er opdelt i en række forskellige temaer: landskabelige hovedtræk, historiske spor, færdselsforhold samt rekreative og tekniske faciliteter.

Udviklingsplanen beskriver desuden retningslinjer for brugerinddragelse og den fremtidige pleje af parkerne. Udviklingsplanen er blevet til i tæt samarbejde med en projektgruppe i Københavns Kommune og et parkbrugerråd sammensat af et bredt udsnit af interessenter og brugere af parkerne.

Lignende projekter