Projekbeskrivelse

JERNBANESTIEN

Fra utryg bagside til rekreativ forbindelse

Jernbanestien på Østerbro i Odense har i mange år været en utryg, uformel bagside med tætte beplantninger, der bl.a. har fungeret som opholdssteder for kvarterets udsatte beboere.

Stien danner den nordlige grænse for Odenses Østerbro-kvarter langs det gamle jernbanetracé fra viadukten ved Thomas B. Thriges Gade til Coops bygninger centralt på Østerbro.

Projektet er udarbejdet som en del af Områdefornyelsen på Østerbro, hvis fokus netop har været at skabe projekter, der understøtter kvarteret som et sted med plads til den mangfoldighed af mennesker, der i dag bor i og bruger området. Derfor er projektet også blevet til i tæt samarbejde med områdets brugere og beboere.

Jernbanestien er anlagt som en gennemgående grussti, der bevæger sig igennem forskellige områder med hver deres karakter og stemning: Skoven, Engen, Sporet, Galleriet, Plænen og Ravinen. Strækningen er designet  med udgangspunkt i jernbanesporets historie, som kan opleves hele vejen langs Jernbanestien og delvist i Enggade. Udtrykket er det klassiske jernbanetracé, der bevæger sig gennem de forskellige områder.

3 ombyggede shippingcontainere udgør det mobile hellested. Et mobilt hellested er et fristed for byens udsatte, hvor de kan sidde i læ for vind og vejr. Konceptet er udviklet af kunstner Kenneth A. Balfelt i samarbejde med Land+ samt områdets lokale brugere. Der er indtil videre 3 mobile hellesteder i Odense.

STED: Østerbro, Odense
BYGHERRE: Odense Kommune og Områdefornyelsen Østerbro
ENTREPRENØR: Faaborg Midtfyn Entreprenøren
AREAL: 5.000 m2
ANLÆGSSUM: Ca. 3 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2016
YDELSER: Totalrådgivning, herunder dialogproces, projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning