teglværkshaven teglholmsgade

Teglværkshaven

Grønt gårdrum  – i sydhavnen med vandet som nabo

Beliggenhed Teglholmsgade, Kbh. SV   Bygherre CW OBEL
Landskab Opland   Arkitekt Danielsen Architecture   Totalentreprenør V8C A/S  Status Udført 2014-2017
Areal
Ca. 2.100 m2   Anlægssum 4,5 mio. kr.
Ydelser Idéudvikling, projektering og fagtilsyn.

Beliggenhed Teglholmsgade, Kbh. SV
Bygherre CW OBEL
Landskab Opland
Arkitekt Danielsen Architecture
Totalentreprenør V8C A/S
Status Udført 2014-2017
Areal
Ca. 2.100 m2
Anlægssum 4,5 mio. kr.
Ydelser Idéudvikling, projektering og fagtilsyn.

teglværkshaven teglholmsgade

Grønt gårdrum på dæk
– i tæt relation til den omkringliggende havn 

I tæt relation til den omkringliggende havn, med kig til vandet gennem gårdens porte, ligger Teglværkshaven – et boligbyggeri i byudviklingsområdet på Teglholmen i København.

Med Teglværkshavens gårdrum, som er anlagt på dæk, har der været et ønske om at skabe mødesteder, rum til ro, ophold og leg samt plads til praktiske funktioner, såsom cykelparkering og kildesortering, uden at begrænse muligheden for bevægelse på tværs af den grønne oase.

grønt gårdrum teglværkshaven

De overordnede træk i den landskabelige bearbejdelse af gårdrummet trækker på solens bevægelse over himlen samt den tætte relation til det omkringliggende havnemiljø. Bebyggelsen skyder op i øer med broer og bolværk som afgrænsende og forbindende elementer.

I gårdrummet er der ligeledes skabt øer, grønne øer med grusbelagte opholdspladser, organiske elementer i træ, der indbyder til leg og aktivitet samt træer og buske af forskellige art. Variationen i højde på gårdrummets træer er med til at fremhæve en mere eller mindre lukket rumopdeling i gården.

Lignende projekter