region hovedstaden

Region Hovedstaden – Drift & Pleje

Driftsudbud af regionshospitalernes udearealer

Sted Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital, Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet
Bygherre Center for Ejendomme og Koncernindkøb i Region Hovedstaden    Status Rådgivning og udbud 2019
Ydelser  Registrering og udarbejdelse af driftskort. Plejeplaner og særlige driftsbeskrivelser, udbudsmateriale og bistand ved kontrahering. Møder og rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

Sted Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital, Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet
Bygherre Center for Ejendomme og Koncernindkøb i Region Hovedstaden
Status Rådgivning og udbud 2019
Ydelser  Registrering og udarbejdelse af driftskort. Plejeplaner og særlige driftsbeskrivelser, udbudsmateriale og bistand ved kontrahering. Møder og rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

En stor del af landets hospitaler er anlagt på en tid, hvor en omfattende gartnerisk indsats har beriget landskabet og hverdagen for stedets patienter. Hospitalerne omfatter både psykiatri og somatiske anlæg, hvor grønne arealer er anlagt for at stimulere sanserne og danne ro og muligheder for restitution og fysisk bevægelse.

Hospitalernes byggetid afspejles i de anvendte materialer, bevidsthed om lys, luft og de grønne omgivelser, hvilket kan ses i den tydelige forskel på hospitalerne.

Hvor der ved Rigshospitalet, Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital fra omkring år 1900 var fokus på lys og luft, var der ved Glostrup Hospital og Hvidovre Hospital fra hhv. 1958 og 1975 et særligt fokus på skala, materialer og ikke mindst, effekten af de grønne omgivelser og lysindfald.

Gennem tiden har hospitalerne gennemgået både tilbygninger og ombygninger, som både slører de oprindelige landskabelige idéer og kvaliteter, samtidig med, at der sker et skred i balancen mellem landskab og bygningsmasse.

Der er i dag ikke den samme mandskabsressource til rådighed, hvilket kan ses på vedligeholdelsen af hospitalernes udearealer. Det betyder, at der løbende optimeres – bl.a. ved udlicitering af netop driften af hospitalernes udearealer.

OPLAND har siden 2019 bistået hermed, hvor vi har udført registreringer, optegnet kortgrundlag og driftskort, opdelt i forskellige driftselementer. Driftsmedarbejderne er desuden blevet interviewet, hvor deres viden om særlige forhold i driften er videreført til driftsbeskrivelser. OPLAND har derudover udarbejdet tilbudslister, mængdefortegnelser og drift- og plejeplaner for de mange områder. End videre har vi bistået bygherre med vurdering af de indkomne tilbud.

region hovedstaden

Flere projekter