Patienthaver fjorden roskilde opland landskaber

Patienthaver – Fjorden Roskilde Psykiatrien Region Sjælland

Renovering af eksisterende patienthaver – Lindehuset og Elmehuset

Sted Psykiatrien Roskilde   Bygherre Teknisk Afdelig, Psykiatrien Øst, Region Sjælland
Status Udført 2020  Areal 1000 m2
Anlægsgartner OK Nygaard  Anlægssum (Lindehuset) 900.000 kr.  Anlægssum (Elmehuset) 700.000 kr.
Ydelser Skitsering, projektering, brugerinddragelse, fagtilsyn, byggeledelse

Sted Psykiatrien Roskilde
Bygherre Teknisk Afdelig, Psykiatrien Øst, Region Sjælland
Status Udført 2020
Areal 1000 m2
Anlægsgartner OK Nygaard
Anlægssum (Lindehuset) 900.000 kr.  Anlægssum (Elmehuset) 700.000 kr.
Ydelser Skitsering, projektering, brugerinddragelse, fagtilsyn, byggeledelse

  • lindehuset patienthave opland
  • lindehuset patienthave opland
  • lindehuset patienthave opland

Lindehuset

Tæt på Roskilde Fjord, i naturskønne omgivelser, ligger Lindehuset, som modtager og behandler patienter i alderen 18-75 år med psykiske lidelser. I det lukkede afsnit lægges der stor vægt på naturens gavnlige effekt på både krop og sind. Udendørs aktiviteter, hvor patienterne både kan få luft, motion og gode sanseindtryk indgår derfor som en del af behandlingen.

Oplands opgave har i den forbindelse været at skitsere og projektere renoveringen af den eksisterende patienthave, for at opnå den bedste udnyttelse af udearealet, til gavn for både patienter og personale.

Efter en indledende dialog omkring ønsker og behov blev fokus for projektet, dels at udnytte havens kvadratmeter optimalt, men også at gøre haven til et levende og sanseligt sted, der trods sin indhegning og lukkede status, kan give patienterne en fornemmelse af fleksibilitet og rummelighed. Foruden muligheden for ro og fordybelse, har fokus derudover været at indbyde til socialt samvær samt forskellige muligheder for fysisk aktivitet.

Havens oprindelige areal var opdelt og afgrænset med hæk. Dele af denne hæk er bevaret for på naturlig vis at udnytte hækkens potentiale som ’rumdeler’. Grundlæggende er haven dog blevet udvidet og ’åbnet op’. Et nyt hegn er blevet etableret, men gjort grønt og levende med en omkring sig voksende beplantning af både buske og slyngplanter.

I den øvrige beplantning er der tænkt i dufte og farver, som den enkelte kan relatere til. I blomsterbedene vokser der bl.a. roser, syrener og skovjordbær, det gamle æbletræ er bevaret og der er oplevelser hele året igennem. Der er opsat pavilloner, der giver mulighed for overdækkede siddepladser, hvor man enten kan opholde sig alene eller samles i grupper.

tegning lindehuset

Haven skal indbyde til både aktivitet og afslapning. Der er derfor opsat hængekøjer, havemøbler, men også motionsredskaber. Ydermere er der anlagt et ’stisystem’ i haven, der åbner op for at både patienter og personale kan gå ubesværet rundt og nyde havens forskellige elementer året rundt.

Lindehuset
  • elmehuset patienthave
  • elmehuset patienthave
  • elmehuset patienthave

Elmehuset

Side om side med Lindehuset, i samme naturskønne omgivelser ved Roskilde Fjord, ligger nabohuset Elmehuset, som er et åbent afsnit, der modtager og behandler patienter med spiseforstyrrelser. En del af behandlingen, handler for denne type af patienter, i høj grad om at støtte dem i at klare sig selv og indgå i en normal hverdag, med dagligdags gøremål og samvær med andre.

Som ved projektet med Lindehuset, har Opland taget udgangspunkt i afsnittets specifikke ønsker og behov. Særligt behovet for at haven skulle indbyde til rolige aktiviteter, har været i fokus. Der blev udtrykt et ønske om at patienterne skulle kunne opholde sig i haven, uforstyrret og i ly for regn og vind. I den forbindelse er der blevet etableret en overdækket flisebelagt terrasse med ’vindbrydende’ vægge. Et udendørs overdækket ’hyggerum’ der indbyder både til samvær med andre, men også ro og fordybelse for den enkelte.

Fra havens forskellige opholdssteder er der udsyn til havens plantebede. En fryd for øje og sind. I udvalget af blomster er der ligeledes tænkt i ’blomsterpluk’, så patienter såvel som personale også kan nyde blomsterne indendørs.

I Elmehuset indrettes hverdagens aktiviteter således at patienterne støttes i at være deltagende i helt almindelige hverdagsgøremål, men skulle patienterne have behov for blot at slappe af, er der opsat hyggelige hængekøjer til dette formål.

lindehuset og elmehuset før nu ortofoto
tegning plantebede elmehuset roskilde psykiatritegning plantebede elmehuset roskilde psykiatri

Lignende projekter