overview-scthans

Ny retspsykiatri Sct.Hans

Fremtidens retspsykiatri i landskabelige rammer

Sted Roskilde   Bygherre Region Hovedstaden  Status Afsluttet Juli 2021   Areal 40.000 m2
Ingeniør Oluf Jørgensen, Spangenberg & Madsen, WSP UK   Arkitekter Rubow Arkitekter  Totalrådgiver KHR Arkitekter
Ydelser Underrådgivning

Sted Roskilde
Bygherre Region Hovedstaden
Status Afsluttet Juli 2021
Areal 40.000 m2
Ingeniør Oluf Jørgensen, Spangenberg & Madsen, WSP UK
Arkitekter Rubow Arkitekter
Totalrådgiver KHR Arkitekter
Ydelser Underrådgivning

Lys, luft, materialer og sikkerhed udgør de fire væsentligste designparametre i Ny Retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde. Udearealerne opleves på én gang som et trygt, beskyttet miljø og som et åbent boligområde i dialog med sine omgivelser.

Anlægget vokser ud af terrænet i flere niveauer og lægger sig som en forlængelse af det eksisterende naturområde, der inviteres helt ind i bygningerne.

Placeringen i landskabet fordrede et minimalt behov for terrænbearbejdning, hvorved stedets karakteristiske, landskabelige fortælling blev bevaret. Samtidig bidrager forholdene med rumlige variationer i kompositionen mellem bygninger og landskab

”I formgivningen af landskabet på Ny Retspsykiatri Sct. Hans har vi fokuseret meget på beboernes nærhed til naturen – både i de mindre gårdhaver og den store aktivitetshave – uanset om de har overskud til at være ude eller blot sidde indenfor og observere dem gennem de store panoramaruder. Det er alment kendt, at naturen virker beroligende og helende på sindet, og da beboerne på Sct. Hans alle har forskellige psykiske udfordringer, har det været vigtigt for os at designe både frodige og oplevelsesrige uderum, som kan understøtte behandlingen.”

Lars Alva-Jørgensen, Landskabsarkitekt

sct hans udearealer

Parken er anlagt på det skrånende terræn, som løber fra Roskilde Fjord i øst, gennem bygningerne, til aktivitetshaven i vest. I parken etableres mindre trægrupper, hvori årstidernes gang kan følges, og naturgræs vokser sig langt og bliver kun holdt nede langs veje og stier. I aktivitetshaven er det muligt for patienterne at udfolde fysisk aktivitet på boldbaner eller at slappe helt af.

En række gårdhaver i varierende størrelser giver patienterne mulighed for at komme ud i mindre og trygge rammer, nogle haver er forbeholdt de lukkede afsnit. Patienthaverne rummer forskellige aktiviteter – bl.a. mulighed for at dyrke jorden i højbede, benytte træningsredskaber eller spille bordtennis. I haverne vil hvælvede, grønne øer med træer og stauder skabe frodighed, som kan nydes både udenfor og indefra gennem de store glasruder. Dertil er der anlagt mindre opholdsrum med bænke og stauder samt personalehaver, som gør det ud for små rekreative oaser, hvor flader til ophold omkranses af farverig og sanselig beplantning.

gårdhave sct hans

Flere projekter