naturelab genbrugsmaterialer vestforbrænding

NatureLab – Vestforbrænding

Landskab med fokus på biodiversitet og cirkularitet

Sted Vestforbrænding, Glostrup   Bygherre I/S Vestforbrænding   Status Anlagt 2022
Areal 5600 m2 Entrepriseform Hovedentreprise
Ydelser Projektering, udbud, kontrahering, fagtilsyn, byggeledelse, rådgivning om bæredygtighed/genanvendelse af materialer og biodiversitet.
Ønsker og behov Læringslandskab til formidling til skolebørn vedr. genbrug og genanvendelse. Maksimere på biodiversitet.

Sted Vestforbrænding, Glostrup
Bygherre I/S Vestforbrænding
Status Anlagt 2022
Areal 5600 m2
Entrepriseform Hovedentreprise
YdelserProjektering, udbud, kontrahering, fagtilsyn, byggeledelse, rådgivning om bæredygtighed/genanvendelse af materialer og biodiversitet.
Ønsker og behov Læringslandskab til formidling til skolebørn vedr. genbrug og genanvendelse. Maksimere på biodiversitet.

farvelagt tegning vestforbrænding

NatureLab er et landskab med fokus på biodiversitet og cirkularitet foran Vestforbrændings hovedbygning i Glostrup, hvor skoleklasser, studerende og andre besøgende kan blive klogere på genbrug, genanvendelse og bæredygtighed.

Bæredygtighed i landskaber handler helt grundlæggende om at indtænke økonomi og ressourceforbrug helt fra start – det vi planter, skal gro og vedligeholdes, så det holder længst muligt. – Lise Thorsager, Landskabsarkitekt/Sagsarkitekt, Opland.

Nye læringsmiljøer efter cirkulære principper
Formidlingscenteret på Vestforbrænding gør årligt over 25.000 børn og voksne klogere på ressourcer, genanvendelse og grøn energi. Og nu er deres udendørs læringsrum indviet. Det seneste år har vi hos OPLAND været med til at skabe nye læringsmiljøer, som er udført efter cirkulære principper. På området er der bl.a. etableret 5 formidlingszoner, som indbyder til udforskning og læring med udgangspunkt i fem forskellige materialer; metal, tekstil, glas, træ og plastik.

Mellem de enkelte formidlingszoner slynger stier og legende ruter sig og skaber forbindelser gennem området, som indbyder til både ophold og aktivitet. I samarbejde med Vestforbrænding har vi haft fokus på beplantning, begrønning og biodiversitet og på at skabe rum og menneskelig skala ved hjælp af det grønne med gode kantzoner, læsteder og oplevelser året rundt.

biodiversitet bæredygtighed og genbrugsmaterialer
madpakkehus

’Madpakkehuset’ er næsten udelukkende bygget af genbrugsmaterialer fra en gammel nedlagt fabrik. Kun vinduerne og ’det grønne tag’ er ikke genbrug. Alt er konstrueret så det kan skilles ad i enkeltdele og derfra enten genbruges eller bortskaffes på forsvarlig vis.

Princip for materialevalg:

  1. prioritet: Materialet er genbrug og kan genanvendes igen efter endt funktion
  2. prioritet: Materialet er nyt, men kan genbruges direkte efter endt funktion
  3. prioritet: Materialet er nyt, men kan genanvendes – skal kunne skilles helt ad for genanvendelse af de enkelte fraktioner/materialer
  4. prioritet: Materialet er genbrug, men kan ikke genanvendes efter endt funktion
biodiversitet bæredygtighed og genbrugsmaterialer

Nye læringsmiljøer efter cirkulære principper
Formidlingscenteret på Vestforbrænding gør årligt over 25.000 børn og voksne klogere på ressourcer, genanvendelse og grøn energi. Og nu er deres udendørs læringsrum indviet. Det seneste år har vi hos OPLAND været med til at skabe nye læringsmiljøer, som er udført efter cirkulære principper. På området er der bl.a. etableret 5 formidlingszoner, som indbyder til udforskning og læring med udgangspunkt i fem forskellige materialer; metal, tekstil, glas, træ og plastik.

Mellem de enkelte formidlingszoner slynger stier og legende ruter sig og skaber forbindelser gennem området, som indbyder til både ophold og aktivitet. I samarbejde med Vestforbrænding har vi haft fokus på beplantning, begrønning og biodiversitet og på at skabe rum og menneskelig skala ved hjælp af det grønne med gode kantzoner, læsteder og oplevelser året rundt.

madpakkehus

’Madpakkehuset’ er næsten udelukkende bygget af genbrugsmaterialer fra en gammel nedlagt fabrik. Kun vinduerne og ’det grønne tag’ er ikke genbrug. Alt er konstrueret så det kan skilles ad i enkeltdele, og derfra enten genbruges eller bortskaffes på forsvarlig vis.

Bæredygtig tilgang
Vi tager bæredygtighed meget alvorligt i alle vores projekter. Det gør vi, fordi bæredygtighed i vores landskaber helt grundlæggende handler om at indtænke økonomi og ressourceforbrug fra start. Det vi planter, skal gro og vedligeholdes, så det holder længst muligt. Jo ældre træer og jo mere etableret natur, desto større er den biologiske værdi. En arbejdsmetode som også har været gennemgående for projektet på Vestforbrænding.

Social bæredygtighed hele vejen rundt
Projektet har ambitiøst prioriteret næsten udelukkende at anvende produkter fra små firmaer, der arbejder og udvikler produkter med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Dette er bl.a. med til at skabe en lokal forankring samtidig med, at man støtter mindre producenter.

Afklippede grene fra træer og buske er anvendt til at skabe et flot og funktionelt kvashegn, der tilmed er til stor gavn for biodiversiteten, da det skaber nye levesteder for mindre dyr og insekter.

kvashegn

Lignende projekter