husum kirke højtidelig forplads

Husum Kirke

Højtidelig forplads

Beliggenhed Husum   Bygherre Husum Menighedsråd
Anlægsgartner Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S   Status 2014   Areal 1000 m2
Anlægssum 1,1 mio. kr.   Ydelser Hovedrådgiver – Forundersøgelser, skitseforslag, projektforslag, hovedprojekt, belægningsplan, planteplan, byggeledelse, fagtilsyn.

Beliggenhed Husum
Bygherre Husum Menighedsråd
Anlægsgartner Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S
Status 2014
Areal
1000 m2
Anlægssum 1,1 mio. kr.
Ydelser Hovedrådgiver – Forundersøgelser, skitseforslag, projektforslag, hovedprojekt, belægningsplan, planteplan, byggeledelse, fagtilsyn.

forplads husum kirke

Husum Kirkes nye forplads består af tre dele; en central plads til ophold og ceremonier, en parkeringsplads, samt plads med cykelparkering og opholdsmuligheder.

I en cirkelbue omkring pladsens centrale del er der placeret fem egetræer. Disse medvirker til at skabe et højtidelig rum foran kirken. Træerne danner en portal fra gadeindgangen til forpladsen, som giver dekorative lysvirkninger og tilføjer pladsen skiftende løvfarver året igennem. Som afgrænsning mod de omkringliggende veje er der plantet avnbøg som hæk og pur. Parallelt med hækkene er der etableret bede med græsser og blomstrende stauder, som giver en grøn og blød afgrænsning af de befæstede arealer.

forplads husum kirke

Forpladsens belægning er en hårdtbrændt blådæmpet teglklinke, som skaber et sammenhængende ”gulv” der spiller godt sammen med vinduesrammer og de røde teglsten på kirkebygningerne. Staudebedene og hækplantningen fungerer i den centrale del af pladsen som regnbed med tilløb fra belægninger og tagflader.

teglklinke belægning husum forplads
Husum Kirke forplads

Lignende projekter