centrumgaden i ballerup

Centrumgaden i Ballerup

Modernisering af Ballerups vigtigste handelsstrøg

Sted Centrumgade, Ballerup  Bygherre Ballerup Kommune   Status Udført (første etape)   Areal 9.5000 m2
Ingeniør Sweco   Belysning Light Bureau   Underrådgivere Via Trafik
Ydelser Totalrådgiver, herunder projektledelse, projekteringsledelse, projektering, opfølgning og fagtilsyn.

Sted Centrumgade, Ballerup
Bygherre Ballerup Kommune
Status Udført (1.etape)   Areal 9.5000 m2
Ingeniør Sweco   Belysning Light Bureau
Underrådgivere Via Trafik
Ydelser Totalrådgiver, herunder projektledelse, projekteringsledelse, projektering, opfølgning og fagtilsyn.

Med en vision om en mere grøn og livlig bymidte.
Centrumgaden er Ballerups vigtigste handelsstrøg og gågade, og gennemgår i  øjeblikket en større modernisering. Anlæggelsen bliver gennemført i to etaper, hvoraf første etape næsten er færdig. Sammen med underrådgiverne Via Trafik, Light Bureau og Sweco, har OPLAND stået for projekteringen, i tæt koordinering med Novafos’ kloakseparering i bydelen. Omdannelsen af Centrumgaden sker i forlængelse af en større transformation af Ballerup Bymidte og Banegårdspladsen, med ønsket om at gøre området til et regionalt knudepunkt for attraktive shopping- og kulturoplevelser.

Centrumgaden består af et gågadeareal på ca. 9.500 m2 – et 450 meter langt forløb der defineres og afsluttes af hhv. Ballerup Kirke og Kirketorvet mod nord og indgangen til Ballerup Centret i syd.

centrumgaden ballerup modernisering af handelsstrøg
  • centrumgaden ballerup belægning
  • centrumgaden ballerup belysning ved kirken
  • centrumgaden ballerup ophold
  • centrumgaden ballerup skulpturer
  • centrumgaden ballerup beplantning
  • centrumgaden ballerup bænk

Bynatur tilfører udeliv for alle – og mere biodiversitet
Gennem en havemæssig karakter understøttes både biodiversiteten og fremtidens miljø og klima. Havekarakteren er tilføjet på udvalgte steder og er tænkt sammen med en række byggede konstruktioner, der danner indbydende opholdssteder, gode muligheder for udeservering, salgsboder, storskærmsarrangementer mm.

Biodiversiteten bliver høj i kraft af et bredt spekter af beplantning, som spænder lige fra blomstrende, vilde og dynamiske stauder over romantiske roser til et udpluk af træarter i grupper, der tilsammen tilfører stor variation i området.

Fornyelsen af Centrumgaden understreges yderligere ved de forskellige belysningselementer, der er brugt for at skabe så differentieret en lysoplevelse som muligt. I projektet er der bl.a. brugt traditionelle parklygter, pullertbelysning, ‘uplights’, spots på master samt gobo belysning, der danner spændende visuelle effekter på belægningen.

Regnvandet bliver synligt i byrummet
Med udgangspunkt i bygherrens ønske om at arbejde med synlig udnyttelse af regnvand, har vi projekteret udnyttelse af tagfladevand til direkte vanding i plantebede og ved træer samt opsamling i større reservoirer til driftens anvendelse til rengøring i gaden og til supplerende vanding af træer.

I projektet er der fokuseret på multifunktionalitet, herunder er der arbejdet med gennemgående afvandingsrende, som også er godkendt som blindeledelinie samt skulpturer, der også inviterer til ophold og leg. Gennem årene er der opstillet en række kunstværker i gågaden. Værkerne er i respekt for kunstnerne alle bevaret i eksisterende placering og integreret naturligt i det nye gadebillede.

centrumgaden ballerup regnvandsafledning

Lignende projekter