Sted Haderslevgade, København V & Hammerensgade, København K   Bygherre Københavns Kommune   Status 2017
Areal 5.000 m2  Ingeniør Sweco, Milford   Entreprenør Malmos A/S   Ydelser Totalrådgivning

Sted Haderslevgade, København V & Hammerensgade, København K
Bygherre Københavns Kommune
Status 2017
Areal 5.000 m2
Ingeniør Sweco, Milford
Entreprenør Malmos A/S
Ydelser Totalrådgivning

Vandkant på vej

Intelligent regnvandsløsning

I samarbejde med Københavns Kommune, HOFOR, Taarnby Kommune og Taarnby Forsyning har OPLAND udviklet ‘Vandkant på Vej’ i projektgruppe med Sweco og Milford – en regnvandsløsning til håndtering af regnvand fra vejarealer med pilotprojekter i hhv. Haderslevgade og Hammerensgade.

’Vandkant på Vej’ består af en ny regnvandsbrønd og nedsivningsrist som er i stand til lokalt, at aflede, håndtere og udnytte regnvandet fra vejarealer. Samtidig bidrager projektet til at skabe synlighed i gadebilledet, med henblik på, hvordan regnvandet kan udnyttes intelligent i forhold til pleje af beplantninger i byen.

Regnvandsløsningen består af to sammenhængende dele. Første del er tilpasset de eksisterende vejbrønde, hvilke afkobler og omdirigerer en del af regnvandet til bl.a. vejtræer, lavninger, faskiner og parker. Anden del af løsningen fremstår synlig, og fungerer således som et integreret byrumsinventar i form af en speciel nedsivningsrist, hvor både mængden og kvaliteten af det vand der afkobles, synliggøres.

klimatilpasning

’Vandkant på Vej’ har følgende overordnede formål, som hhv. skal sikre:

– at der ikke kommer for meget vand i kloakken.
– at det saltholdige og forurenede vand om vinteren og i det tidlige forår ikke ledes til nedsivning.
– at det overskydende vand fra store regnhændelser om sommeren ledes til grønne områder.

’Vandkant på Vej’ er finansieret af Markedsmodnings­fonden under Erhvervsstyrelsen med 3,59 mio. kr.

Lignende projekter

2022-02-23T09:31:30+01:00
punktvis skybrudsløsning

Punktvïs

Innovativ blå-grøn skybrudsløsning til Frederiksberg Kommune