Center for Kræft & Sundhed

Genoptræning i grønne omgivelser

Sted København N   Bygherre Center for Kræft og Sundhed   Status Anlagt 2015   Areal 4.400 m2
Entreprenør Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S  Ydelser Totalrådgivning, herunder projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Sted København N
Bygherre Center for Kræft og Sundhed
Status Anlagt 2015
Areal 4.400 m2
Entreprenør Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S
Ydelser Totalrådgivning, herunder projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Center for Kræft og Sundhed har fået udendørs træningsfaciliteter til centrets mange brugere. Stadig mere forskning fremhæver naturens betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. Og ikke mindst dens betydning i forhold til helbredelse og restituering. Derfor er det også helt naturligt, at Center for Kræft og Sundhed udnytter mulighederne i centrets placering i grønne omgivelser, til at understøtte deres arbejde med rehabilitering for kræftramte.

I det grønne område, som ligger i umiddelbar forbindelse til centret i De Gamles By, er der skabt en have med træningsfaciliteter og elementer forbundet med patienternes rehabilitering. Træningshaven danner ramme om både træning, gåture, ro og fordybelse. Der er derfor arbejdet med forskellige rumligheder og med elementer, som fungerer både til forskellige former for træning og til ophold.

Træningshaven er disponeret omkring en 100 meter lang cirkulær sti, hvilket bl.a. gør det nemt at holde track med, hvor langt man har gået. Sammen med klippede plæner med bløde bakker, omkranser stien et indre rum med en cirkulær gummiflade og træningsredskaber, primært med fokus på styrke- og balancetræning.

Langs kanten af fladen er der opbygget en trappe med trin og plateauer, der både fungerer til ophold og træning. Under trappen er der plads til opbevaring af redskaber. Tre lette træpavilloner fungerer både til træning og ophold og skaber intime rumligheder, hvor man kan være mere uforstyrret.

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med centrets brugere og personale, bl.a. med studietur med byggeudvalget og fysioterapeuter, workshops og møder. Deres input har tilført vigtig viden om bl.a. hvilke træningsformer, der fungerer i forbindelse med genoptræning.

For at understøtte den grønne karakter, har det været vigtigt at bevare mest muligt af områdets eksisterende beplantning. Alle eksisterende træer er bevaret og kun nærområdet omkring de nye træningsfaciliteter er bearbejdet. Nye elementer er indarbejdet nænsomt i forhold til de eksisterende træer i parken. Der er suppleret med nye træer og buske med parkkarakter og kvaliteter i vækstform, blomstring og høstfarver.

Lignende projekter