rungsted skole nye udearealer

Rungsted Skole

Leg og læring – nye legepladser og idrætsområder

Sted Rungsted   Status Anlagt 2022   Areal 13.000 m2   Anlægssum Ca. kr. 3.200.000
Bygherre Rungsted Skole med rådgivning fra Hørsholm Kommune   Entreprenør Malmos anlægsgartnere
Ydelser Program inkl. brugerinddragelse, Idéudvikling, Projektering inkl. LAR (beregning og projekt), Myndighedsbehandling, Udbud og kontrahering, Byggeledelse, Fagtilsyn

Sted Rungsted
Status Anlagt 2022
Areal 13.000 m2
Anlægssum Ca. kr. 3.200.000
Bygherre Rungsted Skole med rådgivning fra Hørsholm Kommune
Entreprenør Malmos anlægsgartnere
Ydelser Program inkl. brugerinddragelse, Idéudvikling, Projektering inkl. LAR (beregning og projekt), Myndighedsbehandling, Udbud og kontrahering, Byggeledelse, Fagtilsyn

pavilloner rungsted skole udeundervisning

På Rungsted Skole nord for København har OPLAND skitseret og projekteret nye legepladser, idrætsfaciliteter og udendørs undervisningsområder til skolens ca. 440 elever. Projektet er udviklet i samarbejde med Team Ejendom i Hørsholm Kommune samt skolens ledelse og lærerstab.

Undervisning i det fri

”Skolen har haft et ønske om at få flere muligheder for at kunne afholde undervisningen udenfor klasselokalerne. Derfor har vi langs skolens bygninger placeret en række udendørs pavilloner og et større befæstet område til brug for alternative måder at planlægge undervisningen på. Noget vi håber, giver lærerne en større grad af fleksibilitet i undervisningen og eleverne en mere varieret undervisningsform”, fortæller Lars Alva-Jørgensen, partner og projektleder.

rungsted skole

Inspirere gennem leg
Opgavens primære udgangspunkt har været at understøtte eksisterende samt tilføje nye fysiske udfoldelsesmuligheder på skolens områder – både til brug i idrætsundervisningen og til frikvarterernes leg i skolegården.

På arealerne udenfor skolens bygninger er der anlagt løbebane med sandgrav, multibane og parkour som giver eleverne rig mulighed for at brænde krudt af og udfordre fysikken i både undervisningen og fritiden. Derudover er der opsat stort klatretårn med rutsjebane, klatrenet, svævebane og gynger. I et af skolens gårdrum er der suppleret med trampoliner, boldvæg, ’jorden er giftig’ og hængekøjer, som inviterer til både leg og afslapning.

rungsted skole
rungsted skole udearealer
overskudsjord brugt til udformning af landskabet

LAR og biodiversitet

For at sikre skolen mod evt. regnvandsproblemer er der under det nye befæstede areal anlagt et stort LAR-anlæg. Her ledes regnvandet til faskiner med nedsivning. Ved regnhændelser større end ’10 års’ er der overløb til skolens afløbssystem.

Overskudsjord fra projektet er genbrugt i landskabets udformning. Således er der ved boldbanerne og multibanen etableret små bakker og volde til brug for tilskuerne til fx fodboldkampe, hvor eleverne kan sidde og heppe på hinanden. Alle nye bakker og volde er sået til med blomstergræs, som vil bidrage til biodiversiteten på skolens område.

faskine leder regnvand

Lignende projekter