Hedeland Naturpark

Rekreativ efterbehandling af råstofgrav

Sted Hedeland, Roskilde   Bygherre I/S Hedeland   Status Tilbagevendende rådgivning siden 1997
Areal 1.500 ha   Ydelser Hovedrådgivning – Projektudvikling, projektering, udbud og tilsyn, drift & pleje

Sted Hedeland, Roskilde
Bygherre I/S Hedeland
Status Tilbagevendende rådgivning siden 1997
Areal 1.500 ha
Ydelser Hovedrådgivning – Projektudvikling, projektering, udbud og tilsyn, drift & pleje

Hedeland er beliggende på en tidligere stor, flad moræneslette, som rækker ind over Roskilde, Greve og Tåstrup kommuner, hvor råstoffer er blevet udvundet i mere end 100 år. I dag er stedet udviklet som et rekreativt fritidsområde med en varieret og særpræget natur.

OPLAND har siden 1997 løbende ydet rådgivning i forbindelse med både nyanlæg, pleje og drift for det 1500 ha store rekreative område.

Der er projekteret en række forskellige publikumsfaciliteter fra amfiteater, aktivitetsområde, ski- og kælkebakke til toiletbygninger, bålhuse, veje og parkeringspladser.

Efterbehandlingen af Hedeland understreger det menneskeskabte formsprog med landskabstræk som søer, kanaler, sletter, skove og bakker i et stiliseret landskab. Materialevalget er foretaget med udgangspunkt i landskabet samt de forhåndenværende elementer som grus, jord, sten, træ og urter/græs.

Lignende projekter

2022-02-22T14:19:55+01:00

Klintholm I/S

Fra losseplads til etablering af naturkorridorer og øgning af artsrigdom