Projekbeskrivelse

Lynghøjsøerne

Rekreative naturoplevelser

Formålet med Visions- og Udviklingsplanen er at styre udviklingen af Lynghøjsøerne ved Svogerslev Grusgrav. Planen fastlægger målene for Lynghøjsøerne og beskriver og eksemplificerer typer af aktiviteter, samt fastlægger en zoneinddeling af grusgraven.

Arbejdet med Lynghøjsøerne består af tre overordnede mål.

  • Skabe gode fysiske rammer for friluftsliv, sundhedsfremme og rekreativ udfoldelse, især for Roskilde Kommunes borgere og særligt for nærliggende boligområder.
  • Skabe gode muligheder for leg og læring for børn og unge.
  • Skabe rammer der både fremmer den biologiske mangfoldighed og nye naturoplevelser.

Lynghøjsøerne ved Svogerslev Grusgrav er et naturområde, som udvikles og drives med et stort hensyn til den biologiske mangfoldighed. Områdets stinet giver adgang til alle de væsentligste områder af grusgraven og kan benyttes til løb eller cykling, konstant i kontakt med naturen. Planen er udarbejdet i en åben proces i samarbejde imellem borgere, Roskilde Kommune og Naturstyrelsen Vestsjælland. OPLAND har bistået med udarbejdelsen af planen. Der blev afholdt borgermøder ved starten og og slutningen af processen. Undervejs har der været dialog med en bredt sammensat brugergruppe. Planen er vedtaget af Roskilde Byråd.

Sted Roskilde  Bygherre Roskilde Kommune, Naturstyrelsen Vestsjælland
Status 2014 –   Areal 40 ha