ældrepsykiatrien oringe

Gårdhave – Ældrepsykiatrien Vordingborg Region Sjælland

Grøn og blomstrende gårdhave 

Beliggenhed Færgegaardsvej, Vordingborg   Bygherre Region Sjælland, Koncern Byg   Bygherrerådgiver HS BrungaardLaursen
Arkitekt (på ny tilbygning og renovering) Mikkelsen   Entreprenør H. Rasch & Søn  Status Udført 2022
Areal 6
00 m2   Anlægssum 1,3 mio. kr.
Ydelser Skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn

Beliggenhed Færgegaardsvej, Vordingborg
Bygherre Region Sjælland, Koncern Byg
Bygherrerådgiver HS BrungaardLaursen
Arkitekt (på ny tilbygning og renovering) Mikkelsen
Entreprenør H. Rasch & Søn
Status Udført 2022
Areal 6
00 m2
Anlægssum 1,3 mio. kr.
Ydelser Skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn

På Oringe i Vordingborg, tæt på vandet, ligger det åbne ældrepsykiatriske sengeafnit, der hører ind under Psykiatrien Syd, Region Sjælland.
Afsnittet modtager patienter med en demenssygdom, i alderen 65 år og opefter eller patienter, der ligeledes er oppe i årene, men med en psykisk lidelse, der ikke nødvendigvis er aldersbetinget.

For at skabe en forudsigelige og genkendelig hverdag for patienterne er dagligdagen bygget op omkring faste rutiner og planlagte aktiviteter, ude såvel som inde.
Aktiviteterne udendørs vægtes højt – da det at opleve naturen og årstidernes gang har en gavnlig effekt på krop og sind.

For de mest udfordrede patienter kan der være behov for, at de kan trække sig tilbage udendørs, til et område med ro og færre indtryk. I projektet med udformning af afsnittets gårdhave, har vi taget højde for dette, ved at lave en del af haven afgrænset, det man kalder en ’skærmet have’.

gårdrum ældrepsykiatrien

I forhold til beplantningen har der, i projektet, generelt været fokus på dufte, farver og former, som den enkelte kan relatere til. Genkendelighed i form af dufte, former og farver kan vække positive minder eller blot have en positiv indvirkning på patienterne i deres behandlingsforløb.

Efter en indledende dialog omkring ønsker og behov, blev fokus for projektet ligeledes at skabe en gårdhave med fornemmelsen af fleksibilitet og rummelighed, hvor man kan dyrke det sociale samvær, men også en have som indbyder til ro, afslapning og fordybelse.

I patienternes dagligdag er det vigtigt at kunne indgå i en sammenhæng, hvor man får følelsen af at gøre gavn. Dvs. haven skal også indbyde – og være indrettet til, at man f.eks. kan deltage i aktiviteter omkring havens drift. Til dette formål er der opsat vandhane og plantekasser.

Derudover har der været et ønske om en gårdhave med overdækning, hvor man på en regnvejrsdag alligevel har mulighed for at udendørs ophold, ligesom man på en varm sommerdag kan finde skygge for solen.

Pryd og lyd
Foruden havens blomster og øvrige begrønning som pryder og indgår som sanselige elementer, er der opsat endnu et sanseligt element i haven. Midt i haven er der installeret vandkunst, hvor havens brugere kan nyde den beroligende lyd af vand, der risler.

Men det er ikke kun inde i gårdhaven at blomsterne pryder. Udenfor stuernes vinduer, mellem vindue og den hæk der er plantet for at skærme for indblik/indkig, har vi sået engblanding ud. Engblandingen skaber både en fornemmelse af bevægelse, når vinden kigger forbi, men er også fin at kigge på, når den blomstrer.

Ved indgangspartierne har vi haft fokus på at skabe en niveaufri og indbydende ankomst.

Lignende projekter