Himmelev Gl. Præstegård

Visionær seniorlandsby med ‘Boliger for Livet’

Sted Himmelev, Roskilde  Bygherre  DSI Himmelev Gl. Præstegård / OK Fonden   Totalrådgiver Rubow Arkitekter
Ingeniør Balslev Rådgivende Ingeniører   Landskab OPLAND
Areal  20.000 m2   Status Anlagt 2014-2019
Ydelser  Rådgiver / Bygherrerådgiver – Landskab

Sted Himmelev, Roskilde
Bygherre  DSI Himmelev Gl. Præstegård / OK Fonden
Totalrådgiver Rubow Arkitekter
Ingeniør Balslev Rådgivende Ingeniører
Landskab OPLAND
Areal  20.000 m2
Status Anlagt 2014-2019
Ydelser  Rådgiver / Bygherrerådgiver – Landskab

Med plejeboligbebyggelsen Himmelev Gl. Præstegård, har Roskilde fået 56 nye plejeboliger og 16 seniorboliger.

Plejeboligbebyggelsen er udformet som et pilotprojekt – ’Boliger for Livet’ – et nyt boligkoncept, hvor beboeren kan blive i sin bolig til livets afslutning. Bebyggelsen er formet som en visionær og tidssvarende seniorlandsby, med en boligsammensætning som tilgodeser og muliggør, at beboerne kan blive i landsbyen trods et øget omsorgs- og plejebehov. Til boligerne hører dertil moderne servicearealer med centralt fælleshus med café, wellnessfaciliteter, fællesstue og møderum.

Himmelev Gl. Præstegård understøtter tanken om en bæredygtig hverdag, hvor dagslys, udeliv og sociale aktiviteter er med til at forme det gode ældreliv. Både arkitektur og udearealer er formet med et fokus på smukke, gedigne og genkendelige omgivelser, hvor det fælles haveanlæg med passager, stræder og grønne, rolige uderum skaber en helhed på tværs af bebyggelserne. Bebyggelserne er udformet som længehuse i et plan, knækkede forløb og med fint udsyn mod det afskærmede fælles haverum. De fælles haverum – bogruppehaverne – er etableret i forskellige beplantningstemaer, hvor begrønningen varierer, og skaber nuancerede kig og passager gennem områdets udearealer.

Bebyggelsens centrale ankomstplads fungerer som ’landsbyens torv’. De fælles haverum – bogruppehaver – er etableret i forskellige beplantningstemaer, hvor begrønningen varierer, og skaber nuancerede kig og passager gennem områdets udearealer. Fælles for beplantningen er frodighed, blomstring og smukke høstfarver. Udearealerne består af lunde af æble, kirsebær og magnolie, blomstrende buske, roser, stauder samt urte- og bærhave. Dertil rummer udearealerne rig mulighed for varierede udendørs aktiviteter.

Himmelev Gl. Præstegård er bygget ud fra bæredygtige standarder i Lavenergiklasse 2015, og erstatter de 40 daværende boliger fra 1969. Himmelev Gl. Præstegård er en selvejende institution under OK-Fonden. Projektet består af to rådgiveraftaler over to perioder. I forbindelse med genudbud har OPLAND fungeret som bygherrerådgiver.

Lignende projekter