Søholt Gods

En af landets bedst bevarede barokhaver

Sted Søholt, Lolland   Bygherre Realdania/Fam. Lüttichau   Status Anlagt 2009-2010, 2016   Areal Ca. 3 ha
Ingeniør Niras og Niras Konsulenterne  Ydelser Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Sted Søholt, Lolland
Bygherre Realdania/Fam. Lüttichau
Status Anlagt 2009-2010, 2016
Areal Ca. 3 ha
Ingeniør Niras og Niras Konsulenterne
Ydelser Projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning

Herregårdshaven rummer vigtige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. For at sikre disse værdier iværksatte Realdania i 2006 kampagnen ”Historiske haver”.

Kampagnens mål var at skabe et grundlag for en kreativ og langsigtet indsats for bevaring og fornyelse af haverne, med fokus på at udvikle selve processen snarere end at vedligeholde haverne her og nu. Der blev udvalgt i alt ni haver, hvoraf haven til Søholt Gods på Lolland var en af dem.

Forslaget til renoveringen af det historiske haveanlæg på Søholt tager sigte på en helhedsplan med et langt tidsperspektiv. Barokhaven har, naturligt nok, en fremtrædende rolle i forslaget, men omgivelserne er ligeledes prioriteret højt. Anlægget, som er omfattet af dette forslag, består af barokhaven, den landskabelige have, hovedbygningen samt mellemliggende beplantede områder. Barokhavens hovedtræk er identiske med dem som findes på plantegningen fra omkring år 1700. Havens forbillede stammer fra datidens franske havekunst, der bl.a. kan opleves ved Versailles, som er det første sted, hvor man anlagde de stramme alléer og stier omkranset af geometriske hække. Man var her optaget af rumfornemmelsen, af lys- og skyggevirkningerne på stierne og af solens spil gennem hækkene og de grønne blade.

Den landskabelige have afspejler forskellige tidsepoker. Mest markant står elementer fra den senere romantiske periode, som omfatter rhododendronhaven med pavillonen, sneglehøjen på kanten af marken mod øst og flere karakteristiske trærækker og -grupper. Nogle steder i havens rum står græsset højt, og stier er slået, så man kan lade sig føre rundt i det geometriske system. Andre rum er stramt klippede, som kvadrater med frugttræer og en halvcirkel med nyplantede buske. Selvom barokhavens opbygning bestemt ikke er naturlig, så er beplantningen afstemt efter den natur, som haven er omgivet af.

Realdania modtog i 2013 en pris for deres arbejde med restaurering og udvikling af historiske haver, som renoveringen af Søholt Gods har været en del af. Læs mere her.

Lignende projekter