Brøndby Ny Rideskole

Rideskole i grønne rammer

Sted Brøndby  Bygherre Brøndby Kommune
Status 2015 – 2017   Areal 5 ha  Ydelser Totalrådgivning, herunder projektering og tilsyn

Sted Brøndby
Bygherre Brøndby Kommune
Status 2015 – 2017
Areal 5 ha
Ydelser Totalrådgivning, herunder projektering og tilsyn

Brøndby Ny Rideskole er placeret syd for Den Grønne Kile, ved Kettehøj og Ulsøparken i Brøndby. Projektet tager udgangspunkt i nye lovkrav til hold af heste, som bl.a. fordrer større friarealer til folde.

Foldene strækker sig som et bånd langs Kettehøjvej syd for ridecentret, og afskærmes fra ridebanerne med beplantede jordvolde. Overskydende jord er brugt til at hæve foldene, så vand lettere ledes væk. Alle folde er dimensioneret, så de i våde perioder kan opdeles, hvilket mindsker risikoen for pløre og øger sandsynligheden for græsklædte flader.

På hele området er terrænet bearbejdet, så alt overfladevand ledes til et system af grøfter, hvor det opstuves og langsomt nedsiver.

Meget af den eksisterende beplantning er bevaret. Gennem en større eksisterende bevoksning anlægges en slynget sti, som belægges med flis fra de ryddede træer og buske, hvorved den holdes tør. Et forgrenet stisystem udvides, så folk til fods og folk til hest fremover kan færdes side om side.

Enkelte steder er der ryddet på tværs af beplantningsbælter som en forlængelse af områdets nyanlagte stier, hvorved der skabes åbninger, som forbinder arealet til det omkringliggende område og samtidig inviterer forbipasserende indenfor.

Den ca. 60.000 m2 store grusflade til springbanen er udført med lasergrading og ligger knivskarpt i terrænet med 1 cm nøjagtighed.

Lignende projekter

2022-06-21T14:24:51+02:00
skoleparken ballerup biodiversitet

Skoleparken

Helhedsplan for nedrenovering af bevaringsværdigt boligområde