Grøndalen Legeplads

Naturlegeplads i Grøndalsengen

Sted Frederiksberg   Bygherre Frederiksberg Kommune  Entreprenør FGV
Status Anlagt 2005   Areal 14.000 m2   Ydelser Totalrådgivning

Sted Frederiksberg
Bygherre Frederiksberg Kommune
Entreprenør FGV
Status Anlagt 2005
Areal 14.000 m2
Ydelser Totalrådgivning

Legepladsen Grøndalen er en naturlegeplads, der ligger i parkstrøget Grøndalsengen mellem Flintholm Station, Flintholm Svømmehal og Dalgas Boulevard på Frederiksberg.

Parkanlægget er karakteriseret ved en åben grønning i syd og et smallere dalforløb mod nord. Med inspiration i åen der finder sin egen vej igennem terrænet, udlægges en 3 meter bred sti, som bugter sig efter terræn og funktioner. Langs stien er indlagt motionsredskaber og opholdspladser.

Grønningen er parkens åbne område, der kan anvendes til alt det som en åben græsplæne indbyder til. I den sydvestlige del placeres et aktivitetsområde, på en præcis belagt flade, der fungerer som pendant til grønningens skålform.

Aktivitetsområdet består af en naturlegeplads og grusarealer til selvorganiseret idræt i lille skala.

Omkring opholds- motions, og legefunktioner bearbejdes terrænet, så fladerne markerer sig vandret og lodret i modsætning til terrænets bløde skålform i dalforløbet. Beplantningen differentieres så der tilknyttes bestemte træer til henholdsvis skråninger, dalbund og aktivitetsområder. Der plantes bl.a. Vingevalnød og pil i dalen og Himalayabirk samt Skovfyr ved aktivitetsområder.