Ridehusgade

Rum for alle i Ridehusgade

Sted Østerbro, Odense   Bygherre Odense Kommune   Status 2014
Areal 2.000 m2   Entreprenør Hansson og Knudsen A/S  Ydelser Totalrådgivning

Sted Østerbro, Odense
Bygherre Odense Kommune
Status 2014
Areal 2.000 m2
Entreprenør Hansson og Knudsen A/S
Ydelser Totalrådgivning

Ridehusgade i Odense er del af den igangværende områdefornyelse Østerbro, som bl.a. skal udvikle bydelens byrum med fokus på at skabe plads til alle. Området rummer en lang række uddannelsesinstitutioner for børn, unge og voksne sammen med ungdomsskole, daginstitutioner, idrætshal, musikskole og boliger.

Med udgangspunkt i det historiske liv omkring gaden og Ridehusets arkitektur, genfortælles gadens rustikke karakter og historie igennem en nyfortolkning af kendte materialer, farver og teksturer.

Med afsæt i Odense Kommunes og brugernes ønsker er der skabt større åbenhed, tryghed, sammenhæng på tværs af Ridehusgade, bedre forhold for gående og cyklister samt plads til uformelt ophold.

Som gennemgående træk er der skabt en belægning, der fremstår som en inverteret spejling af Ridehusets facade af røde sten med gule bånd og facetteringer. Belægningen består af en flade af gule klinker med tværgående bånd af røde klinker.

I hver ende af Ridehusgade er der anlagt en plads forbundet af en ny sti til gående. Stien understreges af en takshæk.

På pladserne er der ambratræer og tulipantræ, som supplement til den eksisterende linde-allé. Pladserne er møbleret med plinte i rødbrun granit, en forsænket plads til basketball og en 6 meter høj mast i corténstål, der formidler gadens historie gennem skilte og piktogrammer.

Lignende projekter