Egebjerg Bygade

Beplantningsstrategi langs vejarealer

OPLAND har udarbejdet strategi og efterfølgende projektering af træplantningen langs hovedstrøget i bydelen Egebjerggård i Ballerup, herunder Bygaden, Egebjerghaven, Egebjergtoften og Agernhaven. Strategiplanen består af registrering af den eksisterende beplantning, og en analyse af de enkelte træers sundhedstilstand.

Beplantningsstrategien tager udgangspunkt i at etablere et grønt forløb langs bygaden, hvor alle bevaringsværdige træer bevares, og nye indpasses omgivelserne, med god plads til at etablere gode vækstforhold. For at sikre variation og robusthed over for plantesygdomme, er der tilføjet tre forskellige træarter.

Sted Egebjerg, Ballerup   Bygherre Ballerup Kommune
Status 2009   Ydelser Strategi, planteplan, projektering, udbud, tilsyn   Entreprenør Skælskør Anlæg